Hvordan rekruttere flere kloke hoder til fornybar energi?

12 – 12 Aug13:30 – 14:30
Kribb, Vestregate 7, 4836 Arendal

Arrangør: Energy Valley, Stem Agency Nordic
Dag: Mandag 12.8 2024 13:30 – 14:30
Arrangementstype: Foredrag
Tema: Energi Arbeidsliv
Språk: Norsk og engelsk
Sted: Kribb – Vestregate 7
Vis i kart

Om arrangementet

Fornybar energi er et viktig satsningsområde dersom Norge skal nå klimamålene vi har satt oss. Vi har en unik mulighet til å lede an i overgangen fra olje og gass til fornybar energi, men for å realisere dette må vi først løse en kritisk utfordring: Hvordan tiltrekke oss flere kloke hoder til å jobbe med fornybar energi?

Med klimamålene tydelig for øye, står vi overfor en kompetansekrise. Bransjen kjemper om de samme hodene, noe som både driver opp lønnsnivået og fører til høy turnover med tidkrevende og kostbare rekrutteringsprosesser. Som en følge av dette blir det vanskeligere å bygge gode bedriftskulturer og det blir mindre kontinuitet i utførelsen av oppgavene i kjernevirksomheten. Det er en rett og slett en kritisk mangel på arbeidskraft og spisskompetanse.

For å adressere dette problemet, satte vi i våren 2024 i gang et initiativ for å belyse problemstillingen: Hvordan kan vi effektivt rekruttere flere kloke hoder til en sektor i vekst?

Vi samlet representanter fra ulike organisasjoner som jobber med fornybar energi til felles workshops. Her delte vi erfaringer og innsikt, utforsket hvordan vi kan lokke til oss kompetanse fra andre bransjer, hvordan vi kan engasjere studenter direkte fra skolebenken og hvordan vi kan tiltrekke oss internasjonal ekspertise.

Basert på inputen fra workshopene, inviterer vi ulike aktører til å belyse utvalgte funn og dele sine perspektiver under Arendalsuka 2024.

Hva er kompetansebehovet til fornybar energi? Hvordan øke rekrutteringen til STEM-fagene? Hvordan kan vi få internasjonale talenter til Norge? Hvordan kan vi øke mangfold og lykkes med vekst og rekruttering? 

Vi inviterer alle interesserte til å bli med, og det vil bli rom for dialog.

Vi serverer kaffe og mineralvann.

Last ned til min kalender (ics-fil)

Medvirkende

Elisabeth Wiencke, Strategisk rådgiver, Stem Agency

Helena Snare Jensby, Kommunikasjonsrådgiver, Energy Valley

Christer Tryggestad, Senior partner, McKinsey & Company

Elisabet Haugsbø, President, Tekna

Mari Strømsvåg, Seniorrådgiver, Osloregionen

Olivier Girardot, CEO, Hydro Rein

Kontaktperson

Helena Snare Jensby, Communication Advisor, Energy Valley, +4745464390helena.jensby@energyvalley.com