Fremtidens Vestfold – hvordan bevare og utvikle kompetanse for regional og internasjonal vekst

18 – 18 Jun08:30 – 12:30
USN Campus Vestfold

Vi vil gjerne invitere deg til Energy Valleys medlemsmøte i Vestfold den 18. juni kl. 08.30-12.30 i Forskninsparken på USN Campus Vestfold!

Det blir en spennende morgen der vi sammen utforsker temaet “Fremtidens Vestfold – hvordan bevare og utvikle kompetanse for regional og internasjonal vekst.”

Vi ser frem til en formiddag med inspirerende innlegg, diskusjoner og muligheter til å bygge nettverk, etterfulgt av en velsmakende lunsj i kantinen. Meld deg på via denne lenken for å sikre deg en plass på dette viktige arrangementet for regionens fremtidige vekst og utvikling.

Inviter gjerne kollegaer og nettverk til arrangementet! Det er åpent for alle interesserte.

Under finner du programmet – det oppdateres fortløpende.

Program 18. juni

08:30-09:00 Registrering og kaffe

Velkomst v/Energy Valley

Kristian Sellgren, Steven Foss og Aurora Foss-Pettersson, Fosstech.

“Digitalisering og Fosstech sin tilnærming til å fremme kompetanse for vekst”

Dag Almar Hansen og Christian Petersen, Techni.

“One Step Closer to Autonomy”

TBA

Pause

TBA

Sofie Ramstad og Even Høifødt, OBS Technology.

“How we’re adjusting towards the hydrogen energy market”

Marit G. Engeset, Professor of Marketing, USN.

“Energi, klima og miljø”

Paneldebatt

Vi avslutter morgenen med en paneldebatt og samler representanter fra politikken, industrien og akademia med mål om å fremme konstruktiv dialog mellom politikere og industrien i Vestfold fylkeskommune.

Paneldeltakere: Lene Westergaard-Halle, Høyre (stortingsrepresentant), Marit G. Engeset, USN, Dag Almar Hansen, Techni. Steven Foss, Fosstech.

Avslutning v/ Energy Valley

12:00-12:30 Lunsj i kantinen