Energi: Omstilling eller sikkerhet?

29 – 29 Sep08:00 – 10:00
Domus Bibliotheca
solen
Foto: Det danske forsvaret

Event in Norwegian, hosted by the University of Oslo:

Hva er effekten av Ukraina-krigen på omstillingen mot et ikke-fossilt energisystem? Og hvor effektiv er egentlig bruken av energi som politisk «våpen»?

Global energipolitikk er i dag utsatt for store endringer og usikkerheter. Det er utfordrende å sikre energiforsyning og dekke våre samfunns energibehov i geopolitiske urolige tider.

Klarer vi samtidig å fremskynde en global energiomstilling mot lavutslippssamfunnet og et ikke-fossilt energisystem?

Krigen i Ukraina har skapt nye forutsetninger for dynamikken mellom energimarkeder og -politikk.

Med utgangspunkt i en antakelse om gjensidig påvirkning – der markeder og næringer ikke bare reagerer på politiske endringer, men selv skaper politiske utfordringer og nye dilemmaer i et globalt energisystem: Hvordan vil geopolitiske skift påvirke det grønne skifte og omvendt?

Er det nødvendigvis motsetninger mellom energiomstilling og -sikkerhet? 

Et spesielt fokus rettes mot EUs energipolitikk, der Ukraina-krigen satte fart på EUs grønne giv (Green Deal).

Hvor effektiv er egentlig bruken av energi som politisk «våpen»? Og hva er den langsiktige effekten av Ukraina-krigen på energiomstillingen mot et globalt ikke-fossilt energisystem?

Program

 • 08.00: Dørene åpner, enkel bevertning
 • 08.30: Velkommen
  • Innledninger ved:
  • Dag Harald Claes, Professor ved Institutt for Statsvitenskap, UiO
  • Julie Wedege, Direktør for politikk og eierskap, Statkraft
  • Jon Marsh Duesund, Partner, Rystad Energy
  • Politisk representasjon, TBC
  • Panelsamtale og spørsmål fra salen
 • 10.00: Arrangementet avsluttes