Annual General Meeting

Kjære medlemmer

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Energy Valley.

Årsmøtet vil bli avholdt 15. mai 2024 kl. 9:00 – 11:00 i Grand Hall. Møtet holdes fysisk på Fornebu, og med mulighet for å delta via møteplattformen Microsoft Teams ved forhåndspåmelding. De som deltar via Teams vil få tilsendt invitasjonslenke 13. mai.

Velkommen!

Påmelding

Vi oppfordrer medlemsbedrifter som ønsker å delta på årsmøtet til å melde seg på via denne linken.

Saksliste

Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet sendes Energy Valley 2 uker før årsmøtet, senest 2. mai 2024. Saker kan sendes inn via påmeldingsskjema.

Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Fullmakt

En ansatt eller et styremedlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan også la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Vennligst ta kontakt med Vibeke Østlyngen (vibeke.ostlyngen@energyvalley.com) dersom du har spørsmål.