Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Vil gjøre livet lettere for grønne gründere

By Ståle|Published 28 August 2019|Category: News

Energy.invented markerte seg som Norges nye smeltedigel for innovativ energiteknologi, da de tirsdag 27. august fikk besøk av Eirik Bøe og Abid Raja fra Venstre.

Leder for Energy Valley, Preben Strøm og leder for Solenergiklyngen, Trine K. Berentsen ønsket velkommen til en presentasjon av samarbeidet sammen med noen av gründerne som har fått plass midt i hjertet av kompetansemiljøene på Fornebu.

Energihovedstaden
Bærum er i dag vertskap for store petroleumsrelaterte virksomheter, med Equinor som den største. Mer enn 32.000 mennesker arbeider i denne næringen i Energy Valley, og har en verdiskaping på mer enn 50 mrd kr i året. Sammen med Kjeller Innovasjon har Energy Valley og Solenergiklyngen skapt en plattform for innovative energiløsninger som åpnet i april i år.
Målet er å bidra til at Norge fortsatt er en ledende energinasjon, som utnytter den kunnskapen vi har innenfor olje-, gass- og maritime næringer inn i det grønne skiftet, som for eksempel flytende solenergi.

Må gripe sjansen
Eirik Bøe er Venstres ordførerkandidat i Bærum og har en tydelig visjon: Norge må forbli en av verdens ledende energinasjoner – og hjemkommunen Bærum skal ta rollen som vertskap for denne satsingen.

– Kompetansen som ligger i bedriftene på Fornebu har et enormt potensiale til å skape både det verden trenger, og det verden kommer til å etterspørre fremover. Denne muligheten må vi gripe, sa Venstres ordførerkandidat.

Bedre garantiordninger
Bøe hadde med seg finanspolitisk talsperson og stortingspolitiker fra Viken/Akershus Abid Raja til Fornebu. Bøe hadde et tydelig budskap til Raja når Raja senere denne uken skal delta i budsjettforhandlinger for statsbudsjettet for 2020: Gründere, og spesielt de som opererer innen fornybar energi, må prioriteres.

Bøe var opptatt av at staten må få orden på de offentlige støtteordningene, og virkelig satse.

– Vi må tenke like stort som da oljeeventyret startet. Det er et behov for at staten stiller mer risikovillig kapital til disposisjon, slik at flere private ønsker å investere i fornybart, sa han.

Oppstartselskapene som fikk presentere seg for politikerne var:
Sea-Lix, ZEG Power og Fieldmade. Les mer om disse på Energyinvented.com.