Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

By Linea Bancel|Published 18 June 2021|Category: News

Covid-19 situasjonen har rammet mange bedrifter, og mange har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Med utgangspunkt i dette har Viken fylkeskommune lyst ut midler til delfinansiere opplæringskostnadene.

-Mange bedrifter opplever at markedene har endret seg under korona, og dermed er det også et behov for ny og mer kompetanse. Forhåpentligvis går vi inn i pandemiens siste fase, men situasjonen er fortsatt alvorlig, og vi vil måtte leve med ettervirkningene i lang tid. Jeg er derfor glad for at vi kan lyse ut 60 millioner kroner som Vikens bedrifter kan søke på. Midlene gir bedriftene tid til verdifull opplæring. Slik kan virksomheten bli bedre rustet når krisen er over, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, i Viken fylkeskommune.

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte, skriver kommunen.

Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Det eneste kriteriet for å kunne søke er at bedriftene må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å permittere eller si opp ansatte.

Opplæringen man kan få skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen for eksempel digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.

Fylkeskommunen lyste ut en liknende tilskuddsordning i 2020, og av klyngens medlemmer mottok NEBB, Trondrud Engineering og FORCE Technology midler.

Du kan sende søknaden din allerede nå. Søknader behandles fortløpende fra og med august.