Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Vi trenger pionerer som tenker stort om havvind

– Vårt olje- og gasseventyr beveger seg uunngåelig inn i alderdommen, sier sjefanalytiker Bjarne Schieldrop, som sammen med daglig leder i Energy Valley Preben Strøm, har fulgt nøye med på debatten om havvind og strømmarked de siste månedene. Schieldrop har laget en graf på vegne av Energy Valley for å dokumentere at kabelen er ikke årsaken til de høye kraftprisene.
By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 15 February 2022|Category: News

Irrasjonelle argumenter har fått dominerer debatten om hybridkabler. Når regjeringen nå har utsatt avgjørelsen til høsten, må samtalen baseres på fakta og danne grunnlaget for en bred enighet om havvind, sier Preben Strøm, daglig leder i Energy Valley.

Et kompromiss i saken om hybridkabler må innebære at forbrukerne skjermes mot for høye priser, at industrien på land sikres tilgang på kraft til en overkommelig pris, samtidig som vi klarer å bygge en havvindnæring som kan eksportere kraft til kontinentet. Alt dette er mulig å få til samtidig, mener daglig leder Preben Strøm og sjefanalytiker i SEB Bjarne Schieldrop. Begge har fulgt nøye med på debatten om havvind og strømmarkedet de siste månedene.

Virkeligheten

De peker på at diskusjonen akkurat nå i for stor grad preges av at to fenomener inntreffer på samme tid: Høy strømpris og åpningen av den nye utenlandskabelen North Sea Link til Storbritannia i høst.

– Men den nye kabelen er ikke årsaken til de høye kraftprisene, sier Schieldrop, som på forespørsel fra Energy Valley har laget en graf som dokumenterer dette.

Bred enighet

I mange tiår har prisen på strøm på kontinentet satt det generelle prisnivået på strøm i Norden. Dette har vært en villet utvikling fra hele spekteret av partier som har regjert i de samme tiårene – fra Frp til SV.

– Helt siden starten av 2000 tallet har det vært mer enn nok kabler mellom kontinentet og norden til at prisene hos oss i allmenhet har fulgt de tyske kraftprisene. Fra år til annet har vi hatt mer eller mindre nedbør, vind og kulde som har gitt varierende avvik, men kablene har relativt hurtig ført oss tilbake til normale nivåer henimot Tyskland igjen. Den nye kabelen gjør bare at varigheten av slike avvik blir enda kortere, sier Schieldrop

Tysk kraftpris = gass + CO2

I Tyskland er det prisen på kull, gass og CO2 (utslipp) som setter prisen på strøm. Tidligere var det i hovedsak kull + CO2 som satte prisen. I dag er det imidlertid gass og CO2 som styrer prisen, da gass slipper ut mindre CO2. Og utslippene skal videre ned.

Prisen på både gass og CO2 har eksplodert det siste året. Rett før jul var prisen på gass i Nederland helt oppe i USD 350/boe (boe = Barrel of Oil Equivalent), mens den nå «bare» koster USD 150/boe. Til sammenlikning var det høyeste nivået til Brent oljen på USD 148/fat i 2008.

Disse voldsomme prisøkningene har gitt rekordhøye tyske kraftpriser og dermed også rekordhøye kraftpriser i norden.

–Dette er en historisk mulighet vi ikke må gå glipp av, sier daglig leder i Energy Valley Preben Strøm. EU skal nå bygge om hele sitt energisystem for å nå netto null utslipp i 2050, og en betydelig andel er planlagt å komme fra havvind i Nord-Europa. Strøm mener Norge må hoppe på havvind-toget før det har gått. Foto: Ilja Hendel

Ombygging av EU’s energisystem

EU skal nå bygge om hele sitt energisystem for å nå netto null utslipp i 2050. Generelt skal alt elektrifiseres. Regionen trenger enorme mengder med ny kraftforsyning og en betydelig andel er planlagt å komme fra havvind i Nord-Europa.

– Dette er en historisk mulighet vi ikke må gå glipp av. Norge har enorme havvindressurser. De er så store at Norge faktisk kan eksportere like mye havvindbasert elektrisitet som vi i dag eksporterer i form av olje og gass justert for energitap i forbrenningsprosessen, sier Strøm, som ser fram til at havvind blir tema på Energy Valleys konferanse Energy:Connected i mai.

Norges havvindressurser er så store at Norge kan eksportere like mye havvindbasert elektrisitet som vi i dag eksporterer i form av olje og gass justert for energitap i forbrenningsprosessen, forteller daglig leder i Energy Valley Preben Strøm. Under årets Energy:Connected konferanse vil havvind være et sentralt tema.

Olje og gass inn i solnedgangen

Norge er i dag en betydelig global energieksportør av olje og gass. Prisene er høye, og produksjonen øker. Men produksjonen kommer til å begynne å falle allerede i 2026.

– Vårt olje- og gasseventyr beveger seg uunngåelig inn i alderdommen. Sysselsettingen i næringen vil antagelig falle med 50% inne 2035. Men det er vanskelig å tenke på det nå som alt går så bra, sier sjefanalytiker Bjarne Schieldrop.

I Storbritannia har olje- og gassproduksjonen allerede falt i mange år. De har blitt tvunget til å tenke nytt og ligger dermed langt foran Norge i sin satsing på havvind. Men også Norge kommer til å bli tvunget til å tenke nytt.

– Risikoen er at det store havvind-toget da allerede har gått, sier Strøm og legger til:

 – Både landbasert industri og havvindnæringen har det til felles at vi ønsker å bygge det neste store industrieventyret. Med det som mål, må det gå an å komme fram til et kompromiss i fellesskap.

Det er her vi må lære av pionertiden på 70-tallet og være bevisst at vi akkurat nå står på et historisk avgjørende punkt for å bevare den norske samfunnsmodellen, basert på tillit. Det å ha en jobb og oppleve at omstilling også ganger en selv, er avgjørende for den tilliten, mener han.

Tenk stort!

Strøm peker på at det er i slike kritiske punkt i historien, vi trenger ledere som kan få oss til å tenke større.

– Vi må våge å tenke stort og vi må våge å handle raskt. Hvem våger å ta rollen som nåtidens Jens Evensen og Arne Rettedal i vårt neste mulige industrieventyr? spør Strøm.