Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Vi må bygge ny kompetanse nå!

By Linea Bancel|Published 19 August 2021|Category: News

– Hvis vi kan ta oljen ut av gråstein, da har vi potensialet til å få til ganske mye, sier Næringsminister Iselin Nybø (V). Onsdag diskuterte politikere og klyngeledere hvordan best utnytte kompetanse og kunnskap fra leverandørindustrien og klyngene for å sette fart på utviklingen av de grønne næringene. Samtlige var enige om at vi ikke kan fortsette å importere kunnskap inn, men heller satse på å bygge kunnskapen og kompetansen her hjemme.

– Vi har institusjoner og en kompetanseutvikling som er unik i verdenssammenheng og den må vi ikke bare bygge på skuldrene av, men vi må utvikle den og vi må se hvor gapene er, sier administrerende direktør Preben Strøm.

Næringsminster Iselin Nybø (V), fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik, adm.dir Preben Strøm fra Energy Valley og forskningssjef Gisle Nondal i GCE Ocean Technology deltok under debatten.

Strøm viste blant annet til selskaper som importerer inn kompetanse fra utlandet. Han mener det er bra, men at Norge samtidig må utvikle og satse på å utdanne flere her hjemme. Og at industrien må gå i dialog med utdanningsinstitusjonene i Norge.

– Vi må kunne levere kompetanse selv også. Vi må være frampå når det gjelder utvikling av kompetanse. Vi må bygge ny kompetanse nå, og det må vi ta med oss når vi skal bygge ny eksport.

Kompetansen kan overføres til andre næringer 

Teknologiløsninger og kunnskap utviklet av leverandørindustrien innen petroleumsnæringen pekes på som viktig for å lykkes i den grønne omstillingen. Mange snakker om at man kan overføre kunnskapen over til andre teknologier og industrier, samtidig skal man ikke lene seg for mye på kun denne kompetansen, sier Strøm. Samtidig peker Nybø på at det er en god mulighet for industrier til å omstille seg.

– Vi må ta et skritt tilbake og tenke at hvis vi kan fra oljen ut av gråstein, da har vi potensialet til å få til ganske mye. Jeg er opptatt av å bruke den kompetansen, bruke de folkene, og bruke de mulighetene som er der for å nå det grønne skiftet. Hvis vi snakker om vind så er det klart at og de som er i olje i dag har mulighet til å bidra inn i det.

Ekskludering fra markedet begrenser skaleringen 

Det å kunne ta del av det globale markedet er viktig for å lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger, samtidig må man ikke glemme hjemmemarkedet. Strøm trekker frem eksempelet hvor Polen kom ut med en ny lov forrige uke som sier at man må være medlem av EU for å kunne levere offshore vindtjenester og bygge det ut i Polen.

– Dermed er Norge ut av det spillet. Det setter en rekke begrensninger for da å tvinge sine eksiterende kundebedrifter over til det grønne skiftet. Vi må tørre å tenke både overføring og kompetanse og utvikling av den, men vi må ikke være altfor naive.

Arrangementet med tittelen Hvordan skal Norge lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger?  er et samarbeid mellom petroleumsklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology, GCE Blue Maritime, NCE Energy Valley, Norwegian Energy Solutions samt Innovasjon Norge og Norsk olje og gass.

Adm.dir Tom Fidjeland innledet arrangementet. Moderator for debatten var Astrid Skarheim Onsum som er påtroppende konsernsjef i Norsk Gjenvinning, mens divisjonsdirektør Ingelin Drøpping i Innovasjon Norge hadde oppspillet til debatten.

Overfører nye teknologiske løsninger fra olje og gass til andre næringer 

Flere av Norges fremste eksempler på teknologioverføring fra olje og gass til andre næringer ble presentert under arrangementet.

Tre bedrifter presenterte også sine nye løsninger:

Daglig leder Martha Lien i MonViro i Bergen viste hvordan de bruker teknologi utviklet for å sikre olje- og gassinstallasjoner på havbunnen til å overvåke jordskjelvutsatte områder.

Salgs- og markedsdirektør Rune Reinertsen i Origo Solutions i Kristiansand fortalte hvordan de henter store verdier på smartere drift og produksjon ved å styre og overvåke vindkraftverk som en helhet.

Daglig leder Hanne Taarland i GeoPluss på Randaberg utenfor Stavanger viste hvordan de bruker geofysiske metoder og teknologi fra subseaindustrien for å utføre arkeologiske undersøkelser på havbunnen.

I tillegg er enda flere eksempler synliggjort på nettsiden Techtransfer.no. Nettsiden er oppdatert med nye og spennende teknologier og metoder som viser hvordan bedriftene bruker kunnskap og kompetanse til å overføre teknologi fra olje og gass til andre næringer.

Se arrangementer her: https://vimeo.com/588790522