Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Vekst, utvikling og tre nye industriprosjekter!

By Linea Bancel|Published 21 December 2021|Category: News

Energy Valley har fått nye medlemmer både i administrasjonen og i klyngen i 2021. Grunnlaget er lagt for økt satsing på industrielle prosjekter neste år, som vil bringe klyngen mot netto null i 2050.

Neste år vil klyngens arbeid preges av to industrielle samarbeidsprosjekter innen havvind og hydrogen i tillegg til prosjektet for å bidra til omstilling til netto null og bærekraftsrapportering for SMBer i leverandørindustrien. Det siste prosjektet fikk nylig tilsagn om 700 000 kroner i støtte fra Viken fylkeskommunes ordning for næringsutvikling og innovasjon. Klyngen legger da tilsvarende beløp inn i prosjektet.

Et godt prosjekt

I tilsagnet fra Viken heter det: “Søknaden fremstår som god og prosjektet vurderes til å kunne bli et viktig bidrag til grønn omstilling og klimakutt fra en viktig bransje i Viken.”

– Det var en fin julegave å få! Tre industriprosjekter til jul, det er nesten som tre nøtter til Askepott, men bedre, sier administrerende direktør Preben Strøm.

– I alle fall kan vi si at det er tre industrinøtter klyngen må knekke, ler han.

– Det er gladelig at Viken både understreker betydningen av bransjen vår for regionen og for den økonomiske støtten. Det er motiverende for 2022, spesielt nå som vi er tilbake på hjemmekontorene igjen. Det minner oss på at hverdagen kommer tilbake, og at vi skal få fortsette med det arbeidet som både gir oss mening og som er viktig for industrien.

Et viktig år

2021 ble et viktig år for Energy Valley og var et taktskifte for energitransformasjonen.

I juni la regjeringen frem den nye energimeldingen. Det var første gang det ble lagt frem en felles stortingsmelding for både kraftbransjen og olje- og gassindustrien. Fokuset var industribygging og fremtidig verdiskaping.

Tempoet må opp

Til tross for koronarestriksjoner, var Energy Valley vertskap for daværende statssekretær Tony Tiller (H) i OED og Espen Barth-Eide, nå klima- og miljøminister, men som da var Aps energipolitiske talsperson, for å snakke om hva meldingen betyr for virksomhetene i Energy Valley og for Norge. Med i salen satt representanter fra ZEG Power og Aker Horizons, som begge savnet konkrete mål og tall i meldingen. Siden den gang har det vært en økende bevissthet hos beslutningstakere og myndigheter om at tempoet i omstillingen må opp.

Frokostmøte med Espen Barth-Eide (Ap) og Tony Tiller (H)

Økt tempo var et helt sentralt punkt under Energy Valleys suksessfulle arrangement på Arendalsuka i August. På Bærekraftscenen diskuterte Kjetel Digre CEO i Aker Solutions, Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne, statssekretær i Olje- og energidepartementet Tony Tiller (H), Espen Barth-Eide, energipolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, CEO i Freyr Tom Einar Jensen og Arild Selvig CEO i ZEG Power, hvordan industrien jobber for å omstille seg til netto nullutslippssamfunnet og hvordan politikerne kan bidra til å øke tempoet i omstillingen. 

På arrangementet presenterte også sjefanalytiker Bjarne Schieldrop en fersk rapport om havvind og kommer med utfordringer til politikerne om å tenke stort. Han mente Norge bør investere 1000 milliarder kroner i havvind de neste ti årene.

Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing

Norges viktigste klynge for havvind

I rapporten «Næringsklynger og havvind» utpekte professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve Energy Valley og Offshore Wind Cluster som de to næringsklyngene med størst bredde og høyest medlemskap innen havvind.

– Det er veldig gledelig at klyngens styrke innen havvind har blitt sett og at vi utpekes til nummer en på området. Havvind er en av de aller viktigste energiformene som kan bidra til å omstille Norge for å nå klimamålene og samtidig skape nye, grønne arbeidsplasser og nye muligheter for norsk eksport. Skal vi få til det, må vi gjøre det vi er best på i Norge, nemlig samarbeide, sa daglig leder Preben Strøm den gangen.

Samler seg for samarbeid

Samtidig som dette skjedde, satte Energy Valley sammen ressursgrupper for noen av de viktigste teknologiene i klyngen, som offshore wind og hydrogen. Møtene har blitt en viktig arena der medlemmer får diskutere utfordringer og muligheter i energisektorene.

Viktig temaer er oppskalering, krav til lokalt innhold, overgangen fra olje- og gass til fornybar energi, tilgang til markedet og mangel på kompetanse, som alle er utfordringer de står ovenfor.

– Vi må begynne å tenke annerledes, og jeg mener sterkt at løsningen til alt dette er å kombinere erfaringene og kompetansen som vi har fra både offshore- og onshore vind, sammen med erfaringene vi har fra offshore og subsea olje- og gass. Ved å jobbe aktivt sammen, finner vi de smarte løsningene på morgendagens utfordringer, sa prosjektdirektør i TechnipFMC Yngve Børstad på det første møtet i gruppen for havvind.

Ressursgruppemøte for havvind. Foto: Linea Bancel

Utvikler klyngens posisjon 

I august begynte Daniel Miravalles Diez, som Head of Business Development. Miravalles kommer fra Aker Solutions hvor han har vært Senior Project Engineer de siste tre årene. Han skal lede arbeidet i ressursgruppene og med de nye industrielle prosjektene i klyngen.

Han har over sju års erfaring som tverrfaglig prosjektingeniør og nestledende ingeniør innen energi og i byggebransjen.

Han har blitt en viktig ressurs for veksten i klyngen og for å synliggjøre Energy Valley både nasjonalt og internasjonalt. I september reiste han til London for å delta på Global Offshore Wind Conference, og i november dro han til København for å delta på WindEurope Electric City.

Miravalles arbeider også aktivt med forskjellige utviklingssøknader innen offshore vind og hydrogen, mye basert på det medlemmene i klyngen har diskutert på ressursgruppemøtene, om kompetanse, å skape globale vinnere, innovasjon, energiomstillingen og mye mer.

Daniel Miravalles Diez, Head of Business Development. Foto: Linea Bancel

– Vi må bygge ny kompetanse nå!

Kompetanse ble også et sentralt tema da Energy Valley deltok på Arendalsuka i høst.

Politikere og klyngeledere diskutere hvordan best utnytte kompetanse og kunnskap fra leverandørindustrien og klyngene for å sette fart på utviklingen av de grønne næringene. Samtlige var enige om at vi ikke kan fortsette å importere kunnskap inn, men heller satse på å bygge kunnskapen og kompetansen her hjemme.

– Vi har institusjoner og en kompetanseutvikling som er unik i verdenssammenheng og den må vi ikke bare bygge på skuldrene av, men vi må utvikle den og vi må se hvor gapene er, sier administrerende direktør Preben Strøm.

I september kom også Energy Valley med innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning og deltok på den muntlige høringen med daværende statsråd Henrik Asheim.

Et knutepunkt for kompetanse og kunnskap 

På arrangementet Fantastiske Fornebu i november, inviterte Energy Valley og Bærum kommune ved ordfører Lisbeth Hammer Krog til kickoff for prosjektet Fornebu 2027.

Fantastiske Fornebu skal transformeres til et fremtidsrettet, grønt og urbant område. Bærums klimastrategi har som målsetting at det tidligere flyplassområdet skal være etablert som et nullutslippsområde innen 2027. Ambisjonene vil kreve nytenkning i samarbeid, planlegging, bygging og bruk av bygg og byområder.

Under arrangementet ble det diskutert hvordan samspillet og samarbeidet mellom akademia, innbyggere, næringsliv og Bærum kommune, er veien mot et nullutslipps-Fornebu i 2027. Men for å gjøre det der mangler det fortsatt et knutepunkt for kompetanse og kunnskap, sa administrerende direktør Preben Strøm da.

– Erfaring viser at bedrifter som er samlokalisert bidrar til innovasjon og vekst gjennom nettopp kunnskapsdeling og nettverk, sa ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. 

I mai skrev Energy Valleys administrerende direktør Preben Strøm i en kronikk i E24:  om temaet.

Administrerende direktør Preben Strøm og ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog diskuterer muligheten for å gjøre Fornebu til et kompetansesenter. Foto: Linea Bancel

Johannes Langlo, Event Coordinator

Vokser seg stadig større

I februar introduserte Energy Valley den nye spalten Valley Voice. Gjennom syv faste spørsmål får nye og gamle medlemmer fortelle om hva de arbeider med, utfordringer og muligheter i energitransformasjonen og mye mer.

I år har man hatt man gleden av å bli bedre kjent med nye medlemmer som Denova ImpulsNOV, Wilhelmsen Group, Aker Offshore Wind og Vipo. Totalt har klyngen vokst med elleve nye medlemmer.

Administrasjonen har også vokst. I januar begynte Elisabeth Skarsbø Moen som VP Communications and Marketing.  I sommer begynte to praktikanter på avdelingen for kommunikasjon, som hun leder. Johannes Langlo, som har ansvaret som event koordinator og Linea Bancel, som journalist.

Langlo har hatt mye av ansvaret for arrangementene både på huset og utenom. Dette er viktige møteplass for medlemmene.

Linea Bancel, Journalist

Bancel har arbeidet med å skrive nyheter for om og medlemmene, og har styrt Energy Valleys forskjellige plattformer på sosiale medier.

Energy Invented

Internt i bygget på Fornebu har innovasjonsfellesskapet Energy Invented vokst seg større og interaksjonen mellom selskapene i femte etasje har blitt en nyttig og viktig del av hverdagen deres.

Energy Invented knytter mennesker og ideer på tvers av industri, akademia, finans og politikk ved å tilby møteplasser og plattformer for samarbeid og kunnskapsdeling, og dette ser man i dag i praksis. De ansatte i selskapene møtes gjerne over en kaffekopp og deltar på arrangementer på bygget.

I september kunne man lese om hvordan CEOen i Celsia Petter Reistad arbeidet med å inkludere både store og mellomstore selskaper i energitransformasjonen, og i oktober var han en av de som presenterte selskapet sitt da Bærum kommune og Bærum Næringsforening besøkte selskapene på etasjen.

Kappløpet mot netto null

Høsten var mye preget av arbeidet mot konferansen Energy:Connected, som skulle holdes i desember. På grunn av økt smitte og nye restriksjoner fra regjeringen, ble Energy Valley nødt til å utsette konferansen.

Temaet for konferansen, som nå skal holdes i 19 – 20 mai, er kappløpet mot net zero og hvordan man gjennom å kople bærekraftige løsninger med store ambisjoner kan nå dette. Med to, tre unntak er foredragsholderne i det oppsatte programmet bekreftet.

– Nå ser vi frem til både våren, de nye prosjektene og til Energy:Connected, men først vil jeg benytte anledningen til å ønske medlemmer og alle venner av Energy Valley en riktig god og velfortjent juleferie, sier Preben Strøm.