Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Varsel om dato for ordinært årsmøte

By Ståle|Published 26 April 2018|Category: News

Torsdag 24. mai 2018, kl. 17.00

Til medlemmene i Subsea Valley,

Det varsles herved om ordinært årsmøte i Subsea Valley.

Årsmøtet vil bli avholdt i våre lokaler på Fornebuporten, Oksenøyveien 10, kl. 17.00 og vil etterfølges av årsmøtemiddag kl.19.00.

Registrering fra kl. 16.00.

Påmelding
Medlemsbedrifter som ønsker å delta på årsmøtet, og eventuelt årsmøtemiddag, bes melde seg på innen onsdag 16. mai kl. 12:00 slik at vi kan beregne antall til middag.

Deltagelse på årsmøtemiddag er gratis for én deltager per medlemsbedrift. Pris for ekstra deltakere på årsmøtemiddag er 500,- kroner eks mva per person.

Klikk her for påmelding

Saksliste
Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet sendes foreningen senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Fullmakt
En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Preben Strøm
Daglig leder