Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Startup på utkikk etter finansiell støtte?

Bjørvika Barcode i Oslo,Norge
By Annie Korsmo|Published 30 April 2021|Category: News

Oslo Kommune og Norway Health Tech arrangerte nylig et webinar med informasjon om offentlige støtteordninger for unge selskap på utkikk etter finansiell støtte. Seansen (i opptak) gir en samlet oversikt over ordninger som eksisterer for Oslobaserte oppstarts og selskap i skaleringsfase.

Webinaret introduserer næringslivssatsingene i Osloregionen, inklusive mobilisering for finansiering av FoU og innovasjonsprosjekter, og hvilke økonomiske muligheter som finnes i Oslo i 2021. Dette er relevant for tidligfasebedrifter, startups, SMB og bedrifter med produkter klare for markedslansering, FoU-institusjoner, studenter og akademia.

Opptak av webinaret og presentasjoner finner du HER.

Du vil få informasjon om og fra: 

  • Oslo kommune sin satsing på næringslivet ved Victoria Marie Evensen (AP), Byråd for næring og eierskap, Oslo
  • Oslo lokal og regional finansiering: Forprosjekter – finansiering for nystartede selskaper og andre selskap som ønsker eller for tiden vurderer FoU-aktiviteter på et tidlig stadium. RFF Kvalifiseringsstøtte og RFF Hovedprosjekt. Introduksjon ved Anne Solheim, Spesialrådgiver, Oslo Kommune
  • Ny tilskuddsordning for næringsutvikling, SmartOslo. Thomas Johansen, Seniorrådgiver Oslo Kommune
  • Forskningsrådet: Siste nytt om SkatteFunn, innovasjon og kommersialiseringsprosjekt og andre mulige finansieringer, deriblant kapasitetsløft. Tom Skyrud, Spesialrådgiver – Regionansvarlig i Oslo og Viken, Avdeling for Mobilisering og regionalutvikling, Området for næringsliv og teknologi, Forskningsrådet
  • Innovasjon Norge: Finansielle ordninger for oppstart, skalering og utvikling – finansielle virkemidler og kompetanse. Krisemidler med vekt på innovasjonstilskudd vil også bli nevnt. Joachim Thorsen, avdelingsleder start up og Tone Varslot Stave, avdelingsleder vekst og internasjonalisering, Innovasjon Norge
  • Eksportkreditt Norge og GIEK = Eksportfinansiering Norge (Eksfin): Finansieringsløsninger for eksportbedriftene og kundene i utlandet. Ny eksportfinansieringsaktør samler låne- og garantiløsningene under ett tak fra 1.juli 2021 når det nye Eksfin er på plass. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem. Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge (snart Eksportfinansiering Norge)
  • SIVA: Vekst og investeringsmuligheter i SIVA for solindustrien, helse- og livsvitenskap og sirkulærøkonomi. Jon Johansen, Seniorrådgiver Industri, SIVA
  • Design and architecture Norway, Doga: Design drevet innovasjonsprogram, DIP. Anne Elisabeth Bull, DOGA.