Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Sol kan gi energi til alle

Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen inviterer til seminar om fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land.
By Linea Bancel|Published 08 February 2022|Category: News

Differ og Empower New Energy, begge tilknyttet innovasjonsplattformen Energy Invented, satser stort på fornybar energi i u-land.

Torsdag 10.februar skal de diskutere hva industrien ønsker fra et offentlig privat samarbeid på et seminar om fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land. 

– Distribuerte løsninger for solenergi vil være det viktigste satsningsområdet dersom man vil gjøre alvor av målsetningen om tilgang til bærekraftig energi for alle innen 2030 (SDG7), sier Tom Erichsen, CEO i Differ.

Differ jobber med distribuerte energiløsninger og ønsker økt fokus på dette både hos politikere og relevante offentlige samarbeidspartnere.

Et behov for likeverdig satsning 

– Til tross for et stort potensial for kommersiell kapital innen distribuert energi har ikke slike prosjekter tilgang til de samme veletablerte offentlige støtteordningene som er etablert for å tiltrekke kommersiell kapital til større solkraftverk. Det er behov for en selvstendig og likeverdig satsning på distribuerte løsninger, med nye eller tilpassede ordninger, for å realisere de viktige bidragene dette kan gi til realisering av både utviklings- og klimamålsetninger, sier Erichsen.

Empower New Energy ønsker å  belyse hvordan effektiv bruk av garantier og blandet finansiering kan utløse milliarder i fornybarinvesteringer i Afrika, forteller CEO Terje Osmundsen. Empower New Energy er et utviklings- og investeringsselskap som fokuserer på prosjekter for industri og næringsliv i Afrika.

– Norge har store ambisjoner om å bidra til det grønne skiftet i Afrika og Empower New Energy gir viktige bidrag til å realisere målene, sier Osmundsen.

Samler industrien og beslutningstakerene

Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen inviterer 10.februar til seminar. Målet med seminaret er å se på hvordan klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling står i regjeringens klimapolitikk, samt skape en god dialog mellom sentrale politikere, energiselskaper og organisasjoner.  Les mer her.