Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

-Små- og mellomstore selskaper i klyngen har en unik mulighet til EU-støtte akkurat nå 

By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 06 April 2021|Category: News

Denne uken åpner EUs innovasjons råds (EIC) akselerator program for søknader.  

-Norske små- og mellomstore selskaper har allerede hatt stor suksess innenfor dette programmet og flere bør nå søke, oppfordrer Maja Busch Sevaldsen, som er Energy Valleys EU-rådgiver.  

I denne søknadsrunden er prosessen forenklet på flere måter. Selve søknadsprosessen er delt opp i flere steg og gjort enklere og søkerne som kommer gjennom nåløyet kan ende opp med å få betydelig egenkapitalsinvesteringer fra EIC-fondet. 

-Det kan oppleves som en barriere å skulle nærme seg EU-systemet for mange norske selskaper, men det er enklere enn mange tror og det finnes råd å få, sier Maja Busch Sevaldsen, og oppfordrer klyngens selskaper til å ta kontakt med henne. 

Siden 2014 har norske selskaper mottatt totalt 1,26 milliarder kroner i tilskudd og 531 millioner kroner i egenkapital gjennom EIC Accelerator og dets forgjengere. Akeselerator programmet skal støtte selskaper som sitter på banebrytende innovasjoner  med potensiale til å skape nye markeder for selskapet sitt og flere arbeidsplasser.  

Kontakt

MAJA BUSCH SEVALDSEN, EU RÅDGIVER

994 83 973 

MAJA.SEVALDSEN@ENERGYVALLEY.COM