Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Skal bygge Oslo som energihovedstad

By Hedda Bull-Hansen|Published 12 October 2018|Category: News

De tre industriklyngene Energy Valley, NCE Smart Energy Markets og Solenergiklyngen, og de tre akademiske institusjonene UiO:Energi, BI og Institutt for Energiteknologi (IFE), har signert en samarbeidsavtale. Ambisjonen er at Oslo-regionen skal bli en global energihovedstad.

«Vårt mål er å skape et verdensledende økosystem for energi rundt Oslo. Da må industri og akademia dra i samme retning, og denne avtalen legger til rette for et slikt samarbeid», sier Preben Strøm, daglig leder i Energy Valley.

Samarbeidsavtalen er en MoU («Memorandum of Understanding») og ble signert i Energy Valleys kontorer på Fornebu 10 oktober. Den overordnede ambisjonen er «Bringing pioneers and enablers of the global energy transition together. Creating an eco-system for energy business and technology in the capital region of Norway». Potensielle aktiviteter og initiativer er allerede i støpeskjeen og inkluderer blant annet etablering av konsortium for Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) og faste møteplasser for næringsliv og akademia.

«Energy Valley har i flere år jobbet for å knytte industri og akademia tettere sammen. Vi er veldig fornøyde med at vi nå, sammen med noen av de viktigste industrimiljøene og akademiske institusjonene på energifeltet i Norge, har fått på plass et formalisert samarbeid», sier Preben Strøm.

Avtalen trådte i kraft med umiddelbar virkning og har i første omgang en varighet på fem år.

Om Energy Valley:

Energy Valley er Norges største næringsklynge for engineering- og teknologibedrifter i energibransjen, med tyngdepunkt på Østlandet. De omtrent 200 klyngemedlemmene skaper merverdier på over 50 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 31 000 mennesker.

Ved å tilby en infrastruktur for samarbeid, innovasjon, og kunnskapsoverføring, hjelper vi våre medlemmer og partnere å tilpasse seg, dra nytte av, og bidra til en energibransje i rask endring.

Energy Valley ble i 2017 tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i energiteknologi av norske myndigheter. I 2018 ble klyngen også sertifisert i henhold til EUs høyeste kvalitetsstandard for klynger (Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD).

For mer informasjon, kontakt:

Hedda Bull-Hansen Sarhan

Kommunikasjonssjef Energy Valley

Tlf: +47 988 42 705

Epost: hedda.bull.hansen@energyvalley.no