Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Seagust posisjonerer seg for havvind i Nordsjøen

Seagust etablerte nylig et konsortium med Vattenfall for å by på havvindområder i Norges kommende konsesjonsrunder.
By Linea Bancel|Published 01 March 2022|Category: News

Seagust, et av Energy Valleys nyeste medlem, etablerte nylig et konsortium med Vattenfall for å by på havvindområder i Norges kommende konsesjonsrunder. Havvind-selskapet skal utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri.

– Seagust så at på noen områder var vi godt skodd, men det var også andre områder der vi kunne styrke oss ytterligere, sier administrerende direktør Simen Elvestad.

Seagust tror på et sterkt hjemmemarked som en arena for å utvikle teknologi og kompetanse som senere kan eksporteres, skriver de på sine nettsider. Konsortiet har til hensikt å by på lisenser i både Utsira Nord- og Sørlige Nordsjø II-områdene i Nordsjøen. Regjeringen har annonsert planer om å bygge inntil 4,5 gigawatt fra både flytende og bunnfaste vindmøller, og konsesjonsrundene forventes å finne sted innen 2022.

I energimeldingen «Energi til arbeid» og «Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs» fra i fjor ble det opplyst om en rekke kriterier som ville bli lagt vekt på ved en tildeling av areal.

– Det er mange konsortium som ønsker å søke om tildeling. For å vinne konkurransen må man være topp to på Sørlige Nordsjø II eller topp tre på Utsira Nord, forteller Elvestad.

Administrerende direktør Simen Elvestad.

Utfyller hverandre

Formålet med konsortiet er først og fremt det å skape et rammeverk for samarbeidet. Så langt har konsortiet avklart hvilken del av arbeidet som skal utføres av Seagust og hva som skal utføres av Vattenfall, i tillegg er de enige om hvordan prosjektene skal styres.

–  Det at vi nå har avtalene oss imellom på plass for alle faser fra tildeling og utvikling til drift gjør at vi kan være åpne med hverandre omkring konsepter og muligheter.

Eierne, Ferd og Arendals Fossekompani, ønsker at Seagust skal utvikle seg til å bli deres selskap for satsning på havvind også utenfor Norge, forteller Elvestad. Hittil har Seagust jobbet med å posisjonere seg for tildeling av de norske lisensene på Norsjø II og Utsira Nord.

– Seagust vil i tiden som kommer legge en strategi for hvilken rolle og hvilke markeder vi ønsker å etablere oss i.

Får innspill og impulser fra andre aktører 

Havvind-selskapet, etablert av Ferd og Arendals Fossekompani, ble i juni i fjor invitert til å delta på et møte om havvind i regi av Energy Valley. Formålet for møtet var å samle aktører for å se hva man i fellesskap ønsket å spille inn i diskusjonen om havvind, samt å koble miljøer sammen.

På denne tiden var Seagust et nystartet selskap som trengte lokaler og det var derfor interessant å sitte med andre energirelaterte selskap, forteller Elvestad. Dette førte til at de valgte å melde seg inn i Energy Valley og bli leietaker i klyngens lokaler på Fornebu.

– Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i Energy Valley?

– Vi ser på det som en mulighet til å få innspill og impulser fra andre aktører gjennom deltagelse i ressursgrupper og andre møteplasser. I tillegg er Seagust et selskap under oppbygning så vi ønsker å være til stede på de arenaer vi kan møte nye talenter som ønsker å arbeide med utvikling av havvind.