Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Se regjeringens pressekonferanse om satsing på eksport

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
By Annie Korsmo|Published 10 March 2022|Category: News

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eksportreform og en rekke nye tiltak for å styrke norsk eksport torsdag 10. mars kl. 11.00.