Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Satser på havvind og grønn maritim eksport 

Næringsminister Jan Christian Vestre la fram regjeringens eksportreform torsdag 10. mars, sammen med Arvid Moss, styreleder i Eksportstrategirådet, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon. Foto: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 10 March 2022|Category: News

Næringsminister Jan Christian Vestre la torsdag fram syv tiltak for å styrke norsk eksport i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer» i Energy Valley sine lokaler på Fornebu. Havvind og maritim eksport blir regjeringens to første satsinger. 

– Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag. Det er det denne satsingen handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Satser på hav og vind

Myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. De siste månedene har næringsministeren møtt rundt 200 bedrifter, for å få innspill om hva næringslivet trenger og dette har resultert i de to første satsingene:

– Vi har mottatt et forslag om å igangsette en satsing på havvind og en satsing «mer og grønnere maritim eksport», og dette har jeg besluttet at blir våre to første satsninger, sier næringsministeren.

På pressekonferansen var også Arvid Moss, styreleder i Eksportstrategirådet, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon. De var alle enige om at de så fram til mulighetene denne eksportreformen ville gi.

God dialog mellom partene før Vestres innlegg. FV: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krogh, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre og Arvid Moss, styreleder i Eksportstrategirådet. Foto: Linea Bancel

Forener kreftene for fremstøt i utlandet 

Storsatsingen forener kreftene fra myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Dette skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport. I eksportreformen presenterer regjeringen syv konkrete tiltak for å oppnå de fire målsettingene regjeringen tidligere har presentert:

  • Skape flere jobber i hele landet
  • Øke investeringene
  • Øke fastlandseksporten med 50%
  • Kutte klimagasser= grønn vekst
Nasjonalt Eksportråd 

Det første tiltaket som ble trukket frem, er opprettelse av Nasjonalt Eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat, og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger.

– Med Nasjonalt Eksportråd sikrer vi at næringslivet bidrar til at myndighetene har et best mulig grunnlag for å ta beslutninger om eksportsatsinger. Det er svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar, sier Vestre.

Nasjonalt Eksportråd vil sikre næringslivets kompetanse, ambisjoner og innsikt og vil bidra til at myndighetene tar de beste beslutningene om eksportfremmesatsinger som er forankret bredt i næringslivet. Vestre mener de er svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene.

– Jeg vil stille krav til at satsingene gjennomføres med en modell med prosjektstyre for gjennomføring, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar, sier næringsministeren.

Som følge av den nye modellen, vil Eksportstrategirådet, som ble etablert 1. juli 2021 og som foreløpig ikke har noen ansatte, avvikles som etat. Dermed vil virkemiddelapparated forenkles ved at antall virkemiddelaktører reduseres, og frigjøre ressurser fra administrasjon til programmer og ordninger for næringslivet.

«Made in Norway»

En sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge (Eksfin), i Ålesund og Stavanger, var et annet tiltak som ble lansert. Eksfin får et bredere mandat for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Dermed kan de gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.

Et nytt nasjonalt merkevareprogram «Made in Norway» ble også presentert under pressekonferansen. Utviklingen av et nasjonalt kompetanseprogram og effektive verktøy vil sette næringer, klynger og bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner og gjennom den styrke Norge som merkevare.

FV: Administrerende direktør i Energy Valley Preben Strøm, næringsminister Jan Christian Vestre og ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Linea Bancel

Stort potensiale 

Industrien var representert på pressekonferansen med blant annet klyngens medlemmer Ocean Sun, ZEG Power og Aker Offshore Wind.

– Norge har mange gode teknologier innen fornybar energi men veldig stort eksportpotensiale, og jeg synes denne satsingen høres veldig lovende ut for industrien, sier Børge Bjørnklett CEO i Ocean Sun.

Preben Strøm, administrerende direktør i Energy Valley, som er utpekt som Norges viktigste havvindklynge av Norsk Industri, sier at han er svært glad for innholdet i den nye strategien som statsråden i dag la frem.

– Det at vi nå får en forsterket og samordnet satsing på havvind vil også forhåpentligvis bidra til raskere beslutninger om utbygging på norsk sokkel og dermed også sikre at Norge klarer å henge med i kappløpet om etablering av en ny verdensledende industri og tilhørende leverandørkjede, sier Strøm.