Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Regjeringen lanserer storsatsing på eksport hos Energy Valley

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
By NTB NTB|Published 09 March 2022|Category: News

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eksportreform og en rekke nye tiltak for å styrke norsk eksport torsdag 10. mars kl. 11.00 i Energy Valley sine lokaler på Fornebu. 

– Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette er helt avgjørende for den grønne omstillingen, samt for å skape flere jobber, kutte klimagassutslippene og styrke verdiskapingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Torsdag presenterer næringsministeren sine nye tiltak for å styrke eksportarbeidet.

– De siste månedene har jeg møtt rundt 200 bedrifter, for å få innspill om hva næringslivet trenger. Nå vil jeg vise eksportbedriftene at de er hørt. Skal vi lykkes med eksportsatsningen er vi avhengige av at staten, næringslivet og partene jobber tett sammen. Derfor vil jeg tenkte nytt rundt samarbeidet vi kan få til! sier Vestre.

Se sendingen live på https://www.regjeringen.no/