Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Østlandets nye industrieventyr

Foto: Draka Norsk Kabel
By Ståle|Published 16 November 2017|Category: News

Kronikk fra Drammens Tidende 

Østlandet er vertskap for Norges største industriklynge, med verdensledende bedrifter som skaper verdier for milliarder av kroner og sysselsetter titusenvis av innbyggere med kompetanse som vinner i beinhard internasjonal konkurranse. Vår egen region står nå på terskelen til å ta posisjonen som verdensledende hub for energiteknologi!

Vi har mye å være stolte av i vår region. Bedriftene i industriklyngen Subsea Valley har dype historiske røtter og lang tradisjon for industriell verdiskaping og omstilling og som ruver i norsk industrihistorie. Det gjelder særlig vekstindustrien i triangelet Oslo – Drammen – Kongsberg – Grenland – Horten.

For 100 år siden bygget vi skip på området vi i dag kjenner som Aker Brygge. For 50 år siden designet vi verdens største oljeplattformer. For 25 år siden fulgte vi oljeindustrien ut på dypet og ble verdens fremste eksperter på undervannsløsninger.

Nå står vi på terskelen til en ny tid. I den nye eksportstrategien fra Nærings- og fiskeridepartementet som ble lansert i september 2017, tas det til orde for at vi trenger en ambisiøs strategi for kompetansenasjonen Norge. Det er en ambisjon vi helt og fullt slutter oss til. Sammen skal vi skape nye hundre år med industrihistorie. Bedriftene i klyngen er tydelige: Igjen skal teknologien og kompetansen brukes på nye måter, både i energisektoren og i helt andre bransjer.

Vår region har unike og store komparative samarbeidsfordeler. Avstandene er små, kompetansemiljøene er mange og i verdensklasse

Økt etterspørsel etter fornybar energi, miljøvennlige og bærekraftig energiteknologi og digitalisering er sentrale drivere for en omstilling som skal gjøre at vi ikke bare beholder, men styrker vår regions ledende posisjon internasjonalt.

Norge har fremragende industri- og forskningsmiljøer innenfor alle disse områdene. Særlig er dette knyttet til de verdensledende teknologi- og engineeringsmiljøene i vår region på Østlandet. Dette er kompetanse utviklet over mange år og gjennom mange industrier og bransjer.

Vi står nå foran et veiskille med tanke på den videre utviklingen av klyngesamarbeidet. Sammen med industrien og de sterke akademiske miljøene i regionen er vi klare for å utvikle et nytt industrieventyr basert på vår allerede verdensledende kompetanse.

Det vil sikkert overraske enkelte at en høyreordfører fra Bærum, en arbeiderpartibyrådsleder fra Oslo og flere politikere fra ulike partier samler seg om et felles budskap, men nettopp det er et poeng for alle oss som har signert denne kronikken. Alenegang er risikosport. Samarbeid er en del av løsningen i en tid der konkurransen ikke lenger er regional, men global.

Næringsutvikling og verdiskaping står høyt på agendaen for oss som politiske ledere. Vi vil med denne samarbeidserklæringen understreke den store betydningen Subsea Valley og andre klynger har for vår region.

Denne erklæringen signaliserer en vilje og forpliktelse til samarbeid om næringsutvikling, innovasjon og omstilling: mellom kommunene, fylkeskommunene og klyngene.

Bedriftene og de ansatte i Subsea Valley-regionen har de siste årene møtt store utfordringer. Vi er imponert over hvordan næringslivet nå jakter muligheter. Som politiske ledere vil vi bidra aktivt i arbeidet for å ta posisjonen som en verdensledende hub for energiteknologi.

Vår region har unike og store komparative samarbeidsfordeler. Avstandene er små, kompetansemiljøene er mange og i verdensklasse og vi har dessuten et industrielt lokomotiv i Norges største industriklynge.

Subsea Valley omfatter nesten 200 bedrifter som omsetter for mer enn 50 milliarder kroner i året. Denne og andre viktige klynger i vår region styrker oss i den globale konkurransen.

Skal vi lykkes med å posisjonere Norge som en ledende nasjon for forskning og innovasjon innen områder hvor vi har spisskompetanse, øke eksporten fra eksisterende næringer og legge til rette for nye, og sørge for at sektorspesifikk kunnskap blir utnyttet på tvers av næringer og industrier, må vi handle nå.

Kronikk ved:
Anette Solli fylkesordfører i Akershus Roger Ryberg fylkesordfører i Buskerud Rune Hogsnes fylkesordfører i Vestfold Sven Tore Løkslid fylkesordfører i Telemark Raymond Johansen byrådsleder i Oslo Lisbeth Hammer Krog ordfører i Bærum Lene Conradi ordfører i Asker Tore Opdal Hansen ordfører i Drammen Gry Fuglestveit Bløchlinger ordfører i Notodden