Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Ny plattform gjør det lettere å finne støtteordninger til hydrogenprosjekter

By Linea Bancel|Published 21 June 2021|Category: News

Gjennom nettsiden HEILO skal det bli lettere å finne fram til rett støtteordning for ulike hydrogenprosjekt. Virkemiddelapparatet har støtteordninger som kan støtte i alle faser av utviklingsløpet. Helt fram til realisering i markedet.

Bakgrunnen for lanseringen av virkemiddelapparatet HEILO – Hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling, er den norske hydrogenstrategien og veikartet for hydrogen, som bygger på at hydrogen kan bidra til å redusere utslipp og skape verdier for norsk næringsliv. Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk hydrogenløsninger, skiver Forksningsrådet på sine nettsider.

I 2020 ble 770 millioner kroner bevilget i offentlig støtte til hydrogenprosjekter. Midlene i fjor gikk i over halvparten av tilfellene til prosjekter innen maritim transport. Prosjekter innen bruk av hydrogen til industrielle applikasjoner er det som øker mest. På nettsiden finner du en oversikt over porteføljen av hydrogenprosjekter som har fått støtte fra det norske virkemiddelapparatet de siste fem årene. Denne oversikten viser at innsatsen trappes opp betydelig.

Enova, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova har gått sammen for å gjøre det lettere å finne fram til støtteordningen som passer de forskjellige hydrogenprosjektene. Enova har samlet informasjon om tilbudene i virkemiddelapparatet til hydrogenprosjekter på nettsiden www.enova.no/heilo. Tilbudene varierer fra forskning til investering, samt kontaktpersoner for hydrogen hos hver av virkemiddelaktørene.