A technology cluster engineering the energy future 

Norges største næringsklynge trenger deg som vil skape nye jobber i det grønne skiftet 

By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 26 February 2021|Category: News, Vacant positions

Energy Valley er Norges største næringsklynge og er et Nasjonalt senter for ekspertise innen energiteknologi (NCE)Vår oppgave er å være teknologiutvikler, jobbskaper og eksportmotor for energibransjen i overgangen til et lav- og nullutslippssamfunn. Det gjør vi ved å koble forskning, industri og myndigheter. 

Vi styrker nå laget med tre nye stillinger, for å bidra til å gjøre Norge til en globalt ledende energinasjon i det grønne skiftet:  

Strategisk og Forretningsorientert CFO

VP Energy Transition & Projects  

Internship Journalist

Energy Valleys økosystem består av 35.000 mennesker og rommer både de etablerte olje- og gass selskapene og selskaper som vokser fram innenfor nye energiteknologier som hydrogen, CCS, vind og sol. Vi er også en del av et stort globalt nettverk og jobber med å styrke nettverket vårt mot investerings- og finansmiljøene.  

Administrasjonen holder til på Fornebu og har hele hovedstadsregionen som nedslagsfelt. Vi er samlokalisert med et stort oppstarts- og vekstmiljø for nye energiselskaper som bruker vår innovasjonsplattform Energy.Invented.