Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Norges mest spennende innovasjonsmiljø

Managing Director of Energy Valley, Preben Strøm. Foto: Ilja Hendel
By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 02 January 2022|Category: News, Vacant positions

Innovasjonsfellesskapet Energy Invented vokser med en uventet stor fart. Nå søker daglig leder Preben Strøm i Energy Valley en person som kan lede dette arbeidet. I dette intervjuet forteller han om hvilke muligheter som venter deg som ansatt i Energy Valley.  

– Energy Invented er et av våre viktigste satsingsområder i årene framover. Norge og verden trenger energiteknologi som reduserer utslipp og akselerere tilgangen til fornybar energi. Vi ser en økende interesse for selskapene i Energy Invented fra kapitalmiljøene og fra den allerede etablerte energiindustrien i klyngen, sier Preben Strøm, daglig leder i Energy Valley. 

Energy Valley har status som nasjonalt senter for ekspertise, NCE Energy Tecnology, i det nasjonale klyngeprogrammet og har som oppdrag å bidra til en raskere energiomstilling. 

Energy Invented rommer mang spennende oppstartsselskaper som sammen utgjør et inspirerende miljø. Foto: Ilja Hendel

Unikt i Norge 

Det at Energy Invented er en del av klyngen, er det som gjør innovasjonsfellesskapet unikt i norsk sammenheng. 

– Energy Valley utgjør et stort nettverk der de etablerte norske selskapene som Equinor og Aker-selskapene er sentrale i tillegg til hele den norske leverandørkjeden, akademia, finansmiljøer og rådgivings- og juridiske miljøer i tett samarbeid med virkemiddelapparatet og myndigheter. Det gir oppstarts- og vekstselskaper en mye lettere tilgang til kunder og kapital enn andre innovasjonsmiljøer i Norge kan tilby, sier Strøm. 

Om sommeren har du 10 minutter gange et bad i lunsjen. Dette er noe av utsikten fra Snarøyveien 20. Foto: Ilja Hendel

Etablert på Fornebu 

I dag er en rekke start up og vekstselskaper samlet i de 1300m2 store lokalene til Energy Invented i Snarøyveien 20 på Fornebu. Det at selskaper sitter sammen og folk møtes for å diskutere felles utfordringer er i seg selv en stor verdi i innovasjonsarbeid. 

– Blant annet sitter det fremste miljøet innen hydrogen i våre lokaler, representert ved ZEG Power. Selskapene som kommer til oss er selskaper som har noe mer enn bare en ide, de har gjerne kommet lenger og er inne i en vekstfase. Vår jobb er å bidra til å støtte selskapene i denne veksten. Det gjør vi gjennom veiledning og ved å koble dem mot eksperter i nettverket vårt. Flere av selskapene er i ferd med å vokse seg ut av Energy Invented og nye er på vei inn. Den som skal lede dette arbeidet videre, får også rollen med å utvikle og videreutvikle programmer og tjenester som bidrar til vekst og suksess for selskapene, sier Preben Strøm. 

Som Head of Energy Invented blir Katrine Vetlesen, VP Energy Innovation and Programs i Energy Valley, din nærmeste leder.. Foto: Ilja Hendel

Innovasjonsplattform for hele klyngen 

– Det er mye snakk om oppstartsselskaper når vi snakker om innovasjon, men faktum er at den største innovasjonen skjer i allerede etablerte selskaper, eller den har enda større forutsetninger for å skje der. Energy Invented er derfor noe mer enn et startup miljø, det er også en plattform for innovasjon i hele klyngen. Et eksempel på det er prosjektet vårt for SMBer som trenger å omstille seg til å rapportere CO2 kutt i produksjonen sin til sine kunder, for at kunden skal kunne rapportere innenfor “scope 3”. En slik rapportering vil føre til behov for å identifisere nye måter å produsere og jobbe på i SMBene og vil være et stort bidrag til en grønn norsk verdikjede for energi og styrke oss i den globale konkurransen. Ved å gjøre dette i fellesskap i stedet for hver for seg, tror vi at vi får til en raskere omstilling som styrker den norske leverandør- og verdikjeden totalt sett ute i verden. Den norske modellen er nettopp hele verdikjeder og ikke store gigantselskaper. Slike prosjekter skal vi også ha flere av i Energy Invented og den personen vi nå leter etter til å lede dette arbeidet, vil derfor komme tett på alle selskapene i klyngen for å bistå til å løse deres behov for innovasjon, sier Strøm. 

Foto: Ilja Hendel

I Energy Valleys lokaler oppstår det stadig nye møter mellom innovative mennesker. Foto: Ilja Hendel

Faglig utvikling  

Stillingen som “Head of Energy Invented”, skal rapportere til VP Energy Innovation and Programs i Energy Valley, Katrine Vetlesen, som har en lang og spennende CV innenfor innovasjon. Katrine har blant annet jobbet i European Space Agency. 

– Jeg er opptatt av at personen som får jobben bidrar til å drive fram resultat i samarbeid med innovasjonsmiljøet i Energy Invented. Utover det, vil personen få stor frihet til å forme innholdet i jobben og måte oppgavene løses på. Det er jo nettopp dette som ligger i begrepet innovasjon – å tenke nytt. Vi samarbeider tett med Capgemini Invent, og vedkommende får i det samarbeidet tilgang til godt rammeverk for å skape kreative prosesser. Samarbeidet med Capgemini Invent gir oss hele tiden tilgang til oppdatert kunnskap fordi konsulentene deres jobber inn i spennende oppdrag kontinuerlig. Denne læringen overfører de til det arbeidet vi gjør sammen. Med andre ord er dette også en jobb for en person som ser etter faglig utvikling innen innovasjon, sier Vetlesen. 

Hun har ledet arbeidet med Energy Invented fra oppstarten i 2018.  

Preben Strøm er klar til å lese søknaden din!  Foto: Ilja Hendel

Internasjonale forbindelser 

Energy Invented samarbeider også med flere internasjonale innovasjons- og forskningsmiljøer som Aerospace Valley i Frankrike, Rice Alliance i Houston, Energy Cluster Denmark og Deutsche Energie Agentur DENA i Tyskland.  

Inspirerende omgivelser 

Energy Invented har lokaler i Snarøyveien 20 på Fornebu, og disponerer hele femte etasje med flotte nyoppussede lokaler og utsikt til sjøen. Det er kort vei til stranden og lokalene har fantastiske fasiliteter som takterasse, styrerom som kan brukes både til arrangementer og møter. Utover det faglige innholdet i jobben kan Energy Valley tilby gode forsikringsordninger, en god pensjonsordning og stor frihet til å styre egen hverdag i tillegg til faglig kompetente kolleger med et sterkt engasjement for jobben sin. 

Er du nysgjerrig på jobben, finner du hele utlysningsteksten her.