Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Norge har, og tiltrekker seg talent som skaper energiteknologien verden trenger

Det norske selskapet Ocean Access har utviklet en bøye som kan transportere store mengder data fra sensorer, bilder og data fra havbunnen. Foto: Ocean Access
By Annie Korsmo|Published 18 May 2021|Category: News

Forrige uke var det duket for Equinor & Techstars Energy Accelerator Demo Day, hvor to av de ni selskapene i programmet er norske. Equinor har inngått avtale med et av oppstartsselskapene og for første gang ble to selskaper utmerket med akseleratorpris – ett av dem, norske Ocean Access.

Den gule bøyen kan transportere store mengder data fra sensorer, bilder og data fra havbunnen. Foto: Ocean Access

Ocean Access – ett av to norske selskaper, ble tildelt Equinor & Techstars Energy Accelerator pris og får 50.000 dollar. Selskapet utvikler en mer pålitelig og kostnadseffektiv løsning for å få tilgang til og samle informasjon fra fjerntliggende steder til havs.

– De er så flinke, det er helt spinnvilt å høre på dem!, sier Managing Director i Energy Valley Preben Strøm, som også er mentoren deres i programmet.

Cnergreen var det andre selskapet som fikk akselleratorpris. Selskapet kommersialiserer en nanopartikkelbasert skumteknologi som muliggjør renere hydrokarbonproduksjon. I tillegg har Equinor inngått en intensjonsavtale med det italienske 3D printer selskapet F3nice.

Dimeq’s digitale armbånd EYE-D. Foto:Dimeq

Det andre norske selskapet som deltok på Demo Day er Dimeq, som også er medlem i Energy Valley. De utvikler og leverer sikkerhetsløsninger til maritim industri for å lokalisere personell om bord på skip og plattformer ved nødssituasjoner gjennom et digitalt armbånd.

Det er ingen tvil om at Norge både har talent, og tiltrekker seg talent som skaper den energiteknologien verden trenger. Equinor & Techstars programmet har vært en unik mulighet for å søke etter de beste ideene og løsningene i energibransjen.

– Det er veldig gledelig at programmet tiltrekker seg spennende selskaper. Vi kan trygt si at Norge har fantastiske muligheter i transformasjonstiden når man ser hvor mange bra selskaper og løsninger som kan komme fram, sier Strøm.