Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

NEWS / MEDIA

Join the Net Zero cluster project
Energy Valley and Capgemini Invent are hosting the second net zero gathering on the 24 of August. Here they will address the challenges, opportunities, and risks in a net zero future. Register your interest here.  – Everyone is talking about net [...]
By Linea Bancel|Published 28 June 2022
Category: News
Trollvind - hot project in Manchester
Last week Head of Business Development Daniel Miravalles visited Manchester (UK) to attend Global Offshore Wind 2022. The industry, politicians, and stakeholders gathered to discuss the ambitions, challenges, and opportunities that lie ahead. – [...]
By Linea Bancel|Published 28 June 2022
Category: News
Energy Valley på Arendalsuka
Energy Valley byr på toppnavn når vi inviterer til samtaler og debatt under tittelen “Slik blir Norge havvinnere” i Arendalsuka.  Arrangementet er ett av de største under Arendalsuka og har plass til 260 deltakere i Arendal Kino og [...]
By Linea Bancel|Published 28 June 2022
Category: News
Bygger nytt økosystem innen 3D-printing
Equinor & Techstars sitt akselerasjonsprogram har vært kickstarten for de tre 3D-printingoppstarterne Korall Engineering, Fieldmade (Fieldnode) og F3nice. Selskapene samarbeider og er en del av et nytt økosystem som holder på å bygges opp [...]
By Linea Bancel|Published 24 June 2022
Category: News
– We have a challenge with attracting females
Valley Voice – a column where our cluster members are in focus. This week we talked with Alexander Fuglesang, CEO of FSubsea. – We want to help our clients get more out of existing infrastructure and existing fields. One of the primary [...]
By Linea Bancel|Published 22 June 2022
Category: News, Valley Voice
Bygger datasenter med opp til 90 prosent mindre energiforbruk
Onsdag offentliggjorde Energy Valley medlem Green Edge Compute resultatene fra livssyklusanalysen forskerne ved Sintef Energi har utført ved deres nyinstallerte datasenter i Trondheim. Det europeiske datasenter-markedet øker med 20 prosent årlig [...]
By Linea Bancel|Published 21 June 2022
Category: News