Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Mottok midler til innovasjonsprosjekt for bedre brønnestimater

By Linea Bancel|Published 25 June 2021|Category: News

Solution Seeker mottok nylig midler for deres prosjekt som skal bedre brønnestimater. De er en av flere medlemmer av klyngen som mottok støtte fra Forskningsrådet for å drive forskningsbasert innovasjon. I alt har 46 bedrifter mottatt støtte innen blant annet havbruk og maritime næringer, landbruk og mat og energi.

– Det er fantastisk at NFR støtter oss i videreutviklingen av intelligente data-drevne systemer for brønnstyring. Solution Seeker opererer i skjæringspunktet mellom helt ny forskning og rask utprøving av disse resultatene på ekte felt i Nordsjøen og resten av verden. Det er ingen tvil om at dette er fremtiden, men vi er også avhengig av finansiell støtte for å utvikle disse løsningene, sier selskapets kommersielle sjef Sheri Shamlou.

Solution Seeker er et deep-tech AI spinoff selskap fra NTNU. De har mottatt 6 000 000 for prosjektet «Transfer learning for oil and gas wells: unlocking the collective potential of production data from multiple oil fields», et prosjekt som går ut på å utvikle bedre brønnrateestimater basert på nyvinninger innenfor maskinlæring, som utnytter læring på tvers av brønner. Dette er viktig for bedre brønnstyring og optimalisering av produksjon på oljefelt i drift.

Skal finne løsningen på hydrogenlekkasjer 

Corvus Energy, som har en aktiv rolle i klyngens økosystem har mottatt 6 621 000 kroner i støtte. Corvus Energy lager spesialkonstruerte energilagringsløsninger og hydrogenbrenselcellesystemer for havrommet, de er svært opptatt av å optimalisere litiums batterier brukt om bord på skip, og skape sikre løsninger.

Prosjektet «Inline hydrogen loss of containment detection» som de har fått støtte til, er et program hvor Universitetet i Sør-Øst Norge og Corvus Energy vil forske, teste og simulere metodikker for å redusere risikoen for hydrogenlekkasjer. I tillegg detekteres hydrogenlekkasjer i maritime brenselscellesystemer på en mer effektive måte enn med dagens teknologi, noe som er med på å forbedre sikkerhet og pålitelighet for fremtidens maritime brenselsceller.

– Støtten fra forskningsrådet bidrar til ønsket kompetanseøkning på hydrogensikkerhet for maritime brenselsceller, og vil sikre at fremtidens maritime brenselscellesystemer blir trygge og pålitelige løsninger, sier CEO i Corvus Energy Geir Bjørkeli.

Resultatene fra denne forskningen inngår i H2NOR prosjektet, som er utviklingen av Maritime hydrogen brenselsceller. Konsortiet bak H2NOR prosjektet består av blant annet Toyota, Equinor, LMG Marin og NCE Maritime CleanTech. Sammen skal de utvikle og produsere moduliserte og kostnadseffektive PEM (Proton Exchange Membrane) brenselcellesystemer for det internasjonale maritime markedet. Målet er å vise fram det første maritime brenselcellesystemet om bord på et fartøy i 2023. Produktet skal være tilgjengelig på markedet fra 2024.

Bevilger 44 millioner til satsing på ny teknologi 

Equinor, DNV og Fred Olsen Renewables er også på listen over medlemmer som har mottatt støtte. I alt har medlemmene mottatt 26 299 000 kroner i støtte til deres innovasjonsprosjekter.

– Innovative bedrifter styrker landets skaperkraft og konkurranseevne. Det trenger vi i en verden der vi skal bidra til å løse utfordringer knyttet til blant annet klimaendringene og etterdønningene av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

I 2021 skal 1,35 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Tidligere i juni investerte Forskningsrådet 283 millioner kroner i innovasjonsprosjekter. Mari Sundli Tveit forteller på Forskningsrådets sider, at de har investert nærmere 700 millioner kroner i løpet av juni for å tilfredsstille den enorme etterspørselen man opplever fra næringslivet og for å gi mest mulig fart ut av pandemien.

Fire av prosjektene som har fått støtte skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for bruk med høy samfunnsøkonomisk nytte. Forskningsrådet bevilger totalt 44 millioner kroner til denne type prosjekter.

Bedrifter kan søke støtte gjennom hele året og Forskningsrådet vil gjøre ytterligere tildelinger senere i 2021.