Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Møt den internasjonale energiindustrien i Houston

Foto: Gettyimages
By Linea Bancel|Published 16 March 2022|Category: News

Energiindustriens høye ambisjoner for å redusere karbonavtrykket gir store muligheter for norske offshoreleverandører. Innovasjon Norges program Global Growth for Energy Tech til Houston, skal bidra til at deltakerne blir kjent med markedsmulighetene verdens episenter for energi byr på, og samtidig introdusere deltagerselskap til utvalgte partnerne i regionen.

I samarbeid med næringsklyngene for norsk offshoreindustri, inviteres igjen teknologiselskap til å delta i Global Growth-programmet for det internasjonale energimarkedet i Houston.

Eksportprogrammet består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Houston, der det legges opp til møter med sentrale aktører i den internasjonale energiindustrien.

Hva du får

Målet med programmet er at bedriften din skal bli bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet noe som er avgjørende for å skalere gjennom eksport.

Programmet tar sikte på å bringe norsk kompetanse inn- og presentere nye løsninger og innovative ideer i markedet. Basert på identifiserte behov blant energiselskapene i regionen, vil vi gi en utvalgt gruppe norske bedrifter tilgang til unike arenaer for møter med sentrale aktører i markedet.

Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å opprette dialog og med mulige kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Hvem bør være med

Bedrifter med digitale løsninger rettet mot offshore industrien i Houston og omkringliggende områder. Høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen samt ressurser og evne til å skalere er sentrale utvalgskriterier.

Tidslinje

Søknadsfrist: 15. april 2022

Oppstart: Mai/juni 2022

Planlagte aktiviteter:

  1. Intervju med potensielle deltakere gjennomføres i samarbeid med aktuelle klynger.
  2. Forberedende samling i Norge med introduksjon til det internasjonale energimarkedet, kulturell forståelse, innføring til energiindustrien i Houston
  3. Første markedsbesøk: Møter med økosystemer og selskaper
  4. Digital eller fysisk «fot i bakken» i Norge
  5. Andre markedsbesøk: Møter med selskaper
  6. Avsluttende samling i Norge: Erfaringer og veien videre

Markedsbesøkene vil foregå til viktige aktører i Houston og Mexicogulfen. Dette kan også inkludere andre stater som Oklahoma og Louisiana. Geografisk fokus vil avgrenses basert på deltakerbedriftenes produkter, tjenester og behov.

Programmet vil også inkludere individuelle rådgivningstjenester (inntil 20 timer per bedrift) og jevnlige Teamsmøter med gjensidige oppdateringer.

Programmet vil utformes i tett samarbeid mellom aktuelle klynger og Innovasjon Norge i Houston og Norge.

Programmet vil bli avgrenset mot et spesifikt markedssegment basert på hvilke bedrifter som melder interesse.

Deltakeravgift

70.000 norske kroner per bedrift

Ved spørsmål, ta kontakt:

Kari Anne Lien, Senior Rådgiver, Innovasjon Norge i Houston

kari.anne.lien@innovationnorway.no, +1 346 804 0143