Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Medlemsundersøkelse: Energy Valley satser på bærekraftige energiløsninger

Bildet fra digitalt event 'From subsea to Space:Technology for Mars' tidligere i år.
By Benedicte Tangen, Head of Member Success & Conference|Published 03 May 2021|Category: Member Insight, News

Energy Valleys medlemmer ønsker økt satsing på bærekraftige energiløsninger som havvind, hydrogen, CCS og energilagring i 2021 i tillegg til at digitalisering blir et viktig tema.

Teknologihub

Det er videre viktig for medlemmene våre at Energy Valley skal bli en tydeligere samfunnsaktør gjennom å fremme klyngen som en nasjonal og internasjonal teknologihub innen energi, samt fremme betydningen av riktige rammevilkår for industrien med fokus på FoU og Innovasjon.

Dette går fram av årets medlemsundersøkelse.

Styrke konkurransekraft

-2020 har vært et krevende år for mange, samtidig har de aller fleste tatt innover seg de raske endringene i markedene og har brukt tiden godt til å legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig energi-fremtid. Vi forsøker gjennom ulike forum og webinarer å bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft med relevant kunnskap, nettverksbygging og råd om hvor man kan hente støtte til finansiering både i Norge og i EU. Det er krevende i et år der vi kun har møttes digitalt, så nå ser vi frem til å kunne møte folk fysisk, sier daglig leder Preben Strøm.

Medlemsundersøkelsen 2020 ble sendt alle hovedkontakter i klyngens medlemsbedrifter, samt de fra medlemsbedriftene som har deltatt i workshops, prosjekter og møteplasser det siste året.

Merverdi for medlemmene

Fortsatt er nettverksbygging den største oppgitte grunnen til merverdi av medlemskapet. Dernest følger arena for faglig/teknisk relevant påfyll, positiv eksponering av bransje og/eller eget selskap og Energy Valley sin rolle som en døråpner mot næringsliv, akademia/forskning og politikk. Rollen som tilrettelegger for innovasjon og prosjektsamarbeid kommer også høyt.

Deep Purple™ prosjektet, ledet av TechnipFMC er et industriprosjekt som har blitt sjøsatt i år som resultat av samarbeid i klyngen. Foto:TechnipFMC.

Fokusområder fremover

-Fremover ønsker vi økt satsing på prosjektsamarbeid og innovasjon og vi er i ferd med å rigge organisasjonen bedre for dette, sier Strøm.

Markeder og kompetansebehov

Fortsatt ser våre medlemmer i stor grad for seg at de er i O&G Offshore om 3-5 år. Samtidig øker antallet som er i ferd med å gå inn i fornybare energiformer.

I den ukentlige spalten “Valley Voice”, der Energy Valley journalister intervjuer topplederne i selskapene i klyngen, har flere uttrykt bekymring for den polariserte samfunnsdebatten knyttet til energitransformasjonen. Nå sist Jan-Fredrik Carlsen i Optime Subsea. Mange er bekymret for at politikerne ikke har tatt godt nok innover seg at olje og gassindustrien kommer til å være viktig for Norge i flere tiår framover. Selskapene frykter denne polariseringen skal føre til tap av talenter.

Flere inn i fornybar

Det er imidlertid en økning av antallet medlemmer som nå se for seg å gå inn i fornybar energiproduksjon både offshore (havvind, bølge, sol) og landbasert (hydrogen, sol og vind), sammenlignet med tidligere undersøkelser. Mange medlemmer ser også for seg å gå inn i havbruk.

Norge er viktigste marked

Geografisk er fortsatt Norge viktigste marked, mens Europa ekskludert Norge er nest viktigst. Dernest kommer Asia, Nord Amerika og Oceania.

Det kommer også tydelig frem i undersøkelsen at kompetanse blir et behov fremover. Det trengs flere ingeniører, både i gamle og nye markeder. Også forretningsutviklere, salg- og marked og prosjektledere blir stadig viktigere.

Følger utviklingen

-Vi har lest undersøkelsen med stor interesse og framover kommer vi til å gjennomføre flere slike medlemsundersøkelser, da kanskje knyttet til mer spesifikke temaer, for å sikre at vi leverer på medlemmenes bestilling og at vi får med oss de endringene som skjer, sier Preben Strøm.

 

Kontakt

Preben Strøm, Administrerende Direktør

+47 911 75 866

preben.strom@energyvalley.com