Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Lanserer tidslinje for å nå havvindambisjonene

Tilstrekkelig talent- og arbeidskapasitet må sikres i tide viser studien til Capgemini Invent og Energy Valley. Foto: Charlie Chesvick.
By Linea Bancel|Published 18 August 2022|Category: News

For å nå regjeringens og industriens ambisjoner om å bygge ut 30 GW havvind innen 2040 må indsutrien ha forutsigbarhet, hastighet og bærekraft, industriell kapasitet og talent, viser studien Energy Valley og Capgemini Invent presenterer under Arendalsuka.  

– En slik tidslinje har vært etterlyst, men ingen har satt seg ned og gjort jobben før. Derfor tok vi dette initiativet. Havvind er et av de store temaene i Arendal i år og forutsigbarhet er det som etterlyses på alle arrangementene. Å bli enige om en tidslinje vil gi nødvendig forutsigbarhet, sier administrerende direktør i Energy Valley Preben Strøm.

Les hele rapporten her.

Capgemini Invent og Energy Valley har gjennom sommeren arbeidet med en studie om hva som skal til for å nå regjeringens og industriens ambisjoner om å bygge ut 30 GW havvind innen 2040.  Anbefalingene er spesifisert i en tidslinje med sentrale milepæler og beslutninger som et verktøy for politikk og beslutningstakere for årene som kommer.  

Administrerende direktør Energy Valley Preben Strøm. Foto: Ilja Hendel.

Rapporten ser på sentrale utfordringer og et sett med konkrete anbefalinger retter mot myndigheter, industriaktører og frivillige organisasjoner for å lykkes med Norges ambisjoner innen havvind. 

Forutsigbarhet er den mest presserende utfordringen 

Studien viser at industrien må bygge en betydelig industriell kapasitet og sørge for at det er nok arbeidskapasitet, med riktig kompetanse i tide. Forutsigbarhet er den mest presserende utfordringen fra bransjen, og en forutsetning for å allokere ressurser og forplikte seg til investeringer.

– For øyeblikket er det fortsatt usikkerhet rundt myndighetenes beslutninger knyttet til både fremtidige konsesjonsrunder, utforming av nettinfrastruktur og støtteordninger. For å øke forutsigbarheten i offentlig strategi anbefaler vi Regjeringen å raskt utvikle og kommunisere et konsesjonsveikart med klare retningslinjer og regelmessig tildelingsrytme, en forutsigbar offentlig støtteordning for å lette allokering av kapital, og en kombinert strategi som tar for seg beslutninger om innenlandsk forbruk, eksport og nettinfrastruktur i forhold til hverandre, står det skrevet i rapporten. 

Her kan du se presentasjonen live 19:30! (artikkelen fortsetter under videoen)

Tempoet må opp 

Hastigheten og effektiviteten til offentlige prosesser må øke betydelig, videre i rapporten står det:

– Mens prosesser kan og bør fremskyndes, må det tas nøye hensyn med hensyn til bærekraft, biologisk mangfold og sameksistens med andre offshorenæringer som fiske og skipsfart. For å lykkes med både hurtighet og bærekraft anbefaler vi å integrere helhetlige bærekraftsvurderinger fra starten, finansiert av regjeringen før anbudsgivning. 

Betydelig industriell kapasitet må bygges, fra og med nå. For å sikre at norske havner, verft og fartøy har kapasitet til å levere i tide på 30 GW-ambisjonen, anbefaler rapporten at det utarbeides en koordinert gapvurdering og en plan for støttende infrastruktur langs kysten utvikles. I tillegg må industrien selv fremskynde overgangen fra olje og gass til havvind nå for å sikre langsiktig konkurranseevne mot internasjonale aktører. 

Tilstrekkelig talent- og arbeidskapasitet må sikres i tide  

Omstillingen fra olje- og gassarbeidsstyrken vil bidra til å fylle kompetansegapet, men i følge rapporten vil ikke dette være tilstrekkelig. Norsk akademia trenger å lansere nye og skreddersydde utdanningsveier for å bidra til å fylle de identifiserte kompetansehullene.

For å komme frem til resultatet har 33 intervjuer blitt holdt med et bredt spekter av interessenter i industrien.

– Vi håper at vårt forslag skal bli utgangspunktet for at myndigheter, akademia og industri setter seg ned sammen og enes om en slik tidslinje. Gitt de aktørene vi har intervjuet her, tror vi at vårt forslag er et godt utgangspunkt for å bli enige. Får vi denne tidslinjen på plass, får samtidig den forutsigbarheten vi trenger og investeringene vil komme, sier Preben Strøm.

Rapporten er et resultat av Energy Valley og Capgemini Invents strategiske partnerskap og deres kombinerte innsats for å akselerere veksten av fornybar energiproduksjon.