Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Kvalitative krav til flytende havvind

Photo: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 23 March 2022|Category: News

Tildelinger av areal for havvind på Utsira Nord og videre skal skje etter kvalitative krav, sier Olje- og energiminister Terje Aasland i møte med Energy Valleys medlemmer onsdag formiddag. Industrien og fagbevegelsen ga innspill om økt tempo og enda større ambisjoner.

– Vi har besluttet at vi skal ha kvalitative kriterier i inndelingen på Utsira Nord og på veien videre. Grunnlaget er at vi ønsker å utvikle en industri, og legge til rette for innovasjon, teknologi og få det samspillet til å fungere. Vi må finne ut hvordan vi skal støtte industrien og det jobber vi med nå, sier Olje- og energiminister Terje Aasland.

Industrien og fagbevegelsen med representanter fra blant annet Aker Offshore Wind, Equinor, Norsk Hydro, ABB, Seagust, Fellesforbundet, Norsk Industri og SEB var til stede på møtet for å gi innspill.

– Vi må finne ut hvordan vi skal få de beslutningsprosessene som må til så korte som overhodet mulig. Løpet går nå og konkurransen er der. Vi skal være med i kampen om å ta nye andeler med det vi erfarer nå på norsk sokkel, og inn i de globale markedene.

Viktig for leverandørindustrien

– Dette er en nyhet vi har ventet på lenge og en god nyhet, sier daglig leder i Energy Valley Preben Strøm og legger til:

– At regjeringen legger opp til kvalitative krav for Utsira Nord og også for de videre areal tildelingene i fremtiden, sikrer forutsigbarhet. Nå kan norsk leverandørindustri for alvor sette i gang omstillingen fra olje og gass til havvind. Det betyr at de 150 000 som jobber i leverandørindustrien også har en jobb å gå til etter at aktiviteten i olje og gass vil gå ned i 2026, sier Strøm.

 Statnett får ansvar for nettplanene

I tillegg til nyheten om de kvalitative kravene la også Aasland fram at Statnett skal ha planene for nettplanene, og utvikle de i tilknytningen til havvindsatsingen.

– Jeg tror Statnett har kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne gjøre dette på en sånn måte at vi ikke eksponerer nettet på land på en måte som er negativ for samfunnet og industrien vår. Nå er det et skjønt samspill der og det samspillet på nettutvikling det tror jeg Statnett har en god forståelse for og et godt grunnlag for å gjøre, sier Aasland.

Alexander Fjeldly, CEO av FORCE Technology og representanter fra Olje- og energidepartementet i dialog før møtet med Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Linea Bancel

Gode nyheter!

 Industrien og fagbevegelsen var alle enige om at dette var gode nyheter, men ønsket også å trekke frem viktigheten av å få opp tempoet i prosessene, arealtildelingen og å ha enda større ambisjoner for hvor mye Gwh Norge skal bygge ut.

 – Vi er særdeles positive til det som blir lagt frem, men det at vi girer opp tempoet for havvind er helt nødvendig. Nå trenger vi at vi handler, sier Rune Eriksen i Fellesforbundet.

– Myndighetene må gå inn og ta en rolle og gjøre en del av disse grunnleggende studiene som uansett må gjøres. Bygg opp dette og ta ansvaret, så kan utviklere og de som får tildeling plukke ut derfra. Da får man rom til å gjøre riggeauksjoner og andre ting imens, og ikke tape tid. Slik det er lagt opp nå så leverer du melding når du får tildeling, også tar det i verste fall opptil to år med miljøstudier – disse kan du starte i morgen, sier Simen Elvestad i Seagust.

Industrien er frustrerte når de møter ambisjonene til andre land, sier administrerende direktør i Energy Valley, Preben Strøm.

– Vi må tørre å si noe og sette et mål. Vi må gi signaler om hvor vi skal bevege oss. Vi ser også at olje- og gasselskapene sliter med å fordele kompetansen og jeg tror det å ha kompetansen og legge til rette for insentiver for å sette i gang nå er viktig, sier Strøm.

Administrerende direktør Preben Strøm ønsket Olje- og energiminister Terje Aasland velkommen til Energy Valley sine lokaler. Her skulle han møte blant annet medlemmer fra industrien for innspill. Foto: Linea Bancel

Vil ha tett dialog

Aasland avsluttet møtet med et ønske om tett dialog med industrien og fagbevegelsen fremover, og vil ta med seg poengene fra møtet med seg videre.

 –  Det haster, og vi er på overtid. Vi må få hele vårt system til å jobbe med dette som et utgangspunkt og det er vi godt i gang med, og da trenger vi god sameksistens med dere. Det er viktig at vi klarer å utvikle denne fantastiske industrielle muligheten på en slik måte at vi ikke skyver ut allerede etablert industri, sier han og legger til:

– Det å legge til rette for å ivareta utviklingen av norske arbeidsplasser er jo derfor vi gjør dette! Det skal være trygghet for folk når de står opp. De skal vite at de har et arbeid å gå til i en framtidsrettet og trygg bedrift, med et solid økonomisk resultat i bunnen. Det er det vi ønsker å oppnå med dette!