Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Kutter utslipp tilsvarende 160 000 bensinbiler

Aibel har tildelt ABB kontrakten på et komplett kraft fra land-system for delelektrifisering av feltet, som ligger 140 km (87 miles) nordvest for Bergen by. Illustrasjonsbilde.
By Linea Bancel|Published 05 April 2022|Category: News

Aibel har tildelt klyngemedlem ABB en kontrakt for å levere delelektrifisering av olje- og gassfeltet Oseberg.

– Vi er veldig stolte av å støtte energiomstillingen med nok et industrielt elektrifiseringsprosjekt, estimert av Equinor å redusere CO2-utslippene med 320 000 tonn per år, sier Per Erik Holsten, administrende direktør for ABB i Norge.  

Det tilsvarer utslipp fra 160 000 bensindrevne biler, skriver ABB i en pressemelding. 

Systemdesign

Delelektrifisering med 105 MW fornybar kraft muliggjør utfasing av gassturbiner og installasjon av to nye 10 MW for-kompressorer for gassproduksjon. 

ABB samarbeider med Aibel på systemdesign og engineering og vil levere komplette kraft- og kontrollsystemer på land og offshore. Kraftforbindelsen er designet for 132 kV/180 MW høyspent vekselstrøm (HVAC). 

Oppstart i 2026 

Partnerne i Oseberg Area Unit vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes. I 2021 tildelte Equinor, på vegne av Oseberg-lisenspartnerne, Aibel kontrakten for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI) for delelektrifisering av feltet, inkludert oppgradering av prosesseringskapasiteten, skriver ABB. 

Aibel har tildelt ABB kontrakten på et komplett kraft fra land-system for delelektrifisering av feltet, som ligger 140 km (87 miles) nordvest for Bergen. Mesteparten av ABBs leveranser er planlagt gjennom 2023. Tjenester som engineering, administrasjon og igangkjøring er planlagt i 2026. 

Pioner

– ABB er en pioner innen elektrifisering av plattformer, og startet med Troll i 2005. Når Oseberg er oppgradert, vil vår teknologi og kompetanse bidra til en total reduksjon på 1,5 millioner tonn CO2 på norsk sokkel, tilsvarende tre prosent av Norges totale utslipp. Det er et viktig bidrag for å nå det norske målet om å kutte CO2-utslippene med 50 til 55 prosent innen 2030, sier Holsten i pressemeldingen. 

Ifølge Holsten er fordelene av slik elektrifisering ikke begrenset til reduserte utslipp og forurensning:

– Løsningen reduserer driftsutgifter, støy og vedlikehold, samtidig som den forbedrer regularitet og helse, miljø og sikkerhet (HMS).