Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Kunnskap – pinkoden til det grønne skiftet

Foto: E24: Bjørge, Stein
By Annie Korsmo|Published 10 May 2021|Category: News

Vi må forvalte kunnskapskontoen like godt som vi forvalter oljeformuen, skriver daglig leder i Energy Valley Preben Strøm i en kronikk i E24 mandag. Strøm mener det å forvalte kunnskapskontoen riktig er selve pinkoden til det grønne skiftet. 

Preben Strøm, Daglig Leder i Energy Valley

Partiprogrammene peker ut en mer bærekraftig retning for Energinasjonen Norge. De peker på konkrete satsinger som hydrogen, ammoniakk, CCS, havvind og vannkraft og på behovet for innovasjon og omstilling. Men selv om det rettes mer fokus mot innovasjon, forskning og utdanning, mener Strøm at få tør sette klare måltall på området.

Et eksempel er mangelen på batteriingeniører til det som kan bli Norges neste industrieventyr. Kunnskapen importeres i dag fra utlandet og Strøm mener kunnskapskontoen nå står i minus. Forhåpentligvis er dette noe regjeringen tar med seg i arbeidet om den nye energimeldingen.

Strøm peker også på digitalisering som en vesentlig driver i det grønne skiftet og at digital høykompetanse her helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle egne tjenester og produkter selv, men også kunne ta i bruk teknologi og kunnskap skapt av andre.

Et poeng som har blitt pekt på både av regjeringen og ekspertutvalget som har ledet arbeidet “Norge mot 2025”, er at den største gevinsten fra norsk olje- og gass industri er ikke oljefondet, men human og kunnskapskapitalen vi sitter igjen med. Nærings, industri og innovasjonspolitikk må balanseres med forsknings, utdannings og kompetansepolitikk. Preben Strøm etterlyser en tydeligere samfunnsdebatt om hvordan vi forvalter vår kompetanseformue.

Energy Valley har brukt pandemiåret til å etablere det som skal bli et av verdens ledende innovasjonsmiljø for ren og bærekraftig energi. Endringer i industrien har også skapt utfordringer i form av endrede kompetansebehov, nye samarbeidspartnere og forretningsmodeller. Ved å samlokalisere selskaper fysisk, stimulerer det innovasjon og næringsutvikling ved å styrke samhandling og kompetansedeling. Det har Energy Valley gjort gjennom innovasjonsplattformen Energy.invented på Fornebu.

Strøm håper politikerne kommer til enighet rundt behovet for økt teknisk og digital kompetanse og at den som går av med valgseieren i høst tør å sette noen klare måltall for hvor mange ingeniører og teknisk utdannede vi trenger, basert på innspill fra industrien.

Les hele kronikken i E24 HER.