Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Krigen i Ukraina er en påminnelse om dilemmaene industrien står i  

MÅ GÅ FORTERE: Europa er svært avhengig av russisk energi, men landene kommer til å gjøre det de kan for å komme ut av denne avhengigheten så fort som mulig, mener analysesjef for råvarer i SEB Bjarne Schieldrop. Astrid Rusås Kristoffersen, tidligere SVP/EVP i Kongsberg Maritime og styremedlem i Energy Valley sier at omleggingen til et lav-utslipps samfunn må gå fortere.
By Linea Bancel|Published 08 March 2022|Category: News

Hvordan kan Europa bli uavhengig av russisk gass, og redusere utslipp samtidig? Og hvilken rolle kan og bør Norge ta? Dette er noen av spørsmålene som belyses når Energy Valley inviterer til seminaret «Norwegian Offshore Wind: Enabling Europe’s Energy Independency» 15.mars. 

 – EU må fremskynde byggingen av sol og land- og havvind for å oppnå en europeisk energi-uavhengighet, sier analysesjef for råvarer i SEB Bjarne Schieldrop til Finansavisen. På seminaret den 15.mars vil han se på industrielle muligheter i et nytt energilandskap.  

Vindkraft er en nødvendig del av en slik uavhengighet, og seminaret vil se spesifikt på hvordan havvind i Norge kan muliggjøre en energi-uavhengighet. Meld deg på her.

Astrid Rusås Kristoffersen, SVP i Kongsberg Maritime. Foto: Ilja Hendel

Få fart på prosjektene rundt alternativ energi

Europa er svært avhengig av russisk energi, men landene kommer til å gjøre det de kan for å komme ut av denne avhengigheten så fort som mulig, mener analysesjef for råvarer i SEB Bjarne Schieldrop. 

Energy Valley kontaktet Astrid Rusås Kristoffersen, tidligere SVP/EVP i Kongsberg Maritime og styremedlem i Energy Valley for å undersøke hvordan hun oppfatter situasjonen i industrien nå. 

 – Det er verdt å spørre seg i dag om omleggingen til et lav-utslipps samfunn går fort nok. Krigen i Ukraina gir en tydelig påminnelse om alle dilemmaene energibransjen står i. IEA oppgir at i 2021 utgjorde russisk gass omtrent 40 prosent av gassen Europa konsumerte, sier Kristoffersen til Energy Valley. 

IEA har kommet med 10 punkter på hvordan vi kan gjøre oss uavhengig av russisk gass på kort sikt. Dette handler blant annet om å få fart på prosjektene rundt alternativ energi, akselerere prosjektutbygging fra vind og sol, øke LNG import, redusere forbruk til oppvarming, og etablering av energieffektive bygg til bolig og industri, forteller Kristoffersen.  

– Med alle IEAs initiativer vil det fortsatt være utfordrende å dekke behovet, og sårbare grupper må tas vare på. Det handler om vår sikkerhet. Her kan Norge ta et ansvar i flere av disse punktene.  

Seniorforsker Karsten Friis ved NUPI skal snakke om Norges strategiske rolle i det nye energilandskapet på seminaret 15.mars. Foto: Christopher Olssøn.

En sikkerhetspolitisk revolusjon  

Forbundskansler Olaf Scholz slo fast et en “ansvarlig, fremoverskuende energipolitikk” ikke bare er avgjørende for økonomien og klimaet, men også avgjørende for sikkerheten, under Ukraina-debatten i nasjonalforsamlingen.

“Derfor: Jo hurtigere vi kan drive frem utbyggingen av fornybar energi, jo bedre.” Finansminister Christian Lindner kalte i samme debatt fornybar energi for “frihetsenergi”. 

– Det har skjedd en sikkerhetspolitisk revolusjon i Europa den siste uken, der man har blitt enige ikke bare om tidenes tøffeste sanksjonspakke, men også bruk av EU-midler til å kjøpe våpen til Ukraina. Slik sett har krigen styrket det europeiske samholdet og solidariteten, inkludert med Storbritannia, sier seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.  

På seminaret 15.mars vil han se på Norges strategiske rolle i det nye energilandskapet.  

– Viktigst av alt er imidlertid Tysklands brudd med Russland, deres beslutning om voldsom styrking av forsvaret og om å kutte ut North Stream 2. Slik jeg ser det vil man ønske å gjøre seg uavhengig av russisk energi så raskt som råd er – men andre må svare på de tekniske utfordringene som må løses for å nå dit.   

En uavhengighet vil ikke skje over natten  

Det er vanskelig å spå reaksjonene fra Russland, forteller Friis. En slik uavhengighet vil ikke skje over natten, og kan også gi Russland tid til å finne nye markeder. Imidlertid er de andre økonomiske sanksjonene så harde at han tror den russiske økonomien vil knele innen den tid. 

– Reaksjonene vil kanskje heller komme som en følge av det. Altså at de ikke kan handle med store deler av verden, som å ikke kunne fly, merkes jo allerede i dag, sier han og legger til:  

– Den store jokeren i alt dette er Kina. I hvilken grad vil de avhjelpe Russland økonomisk – og dermed gjøre Moskva mer avhengig av Bejing – også politisk – enn de er i dag. 

Utfordrende å finansiere energiteknologi  

Ifølge Energi 21, sier i overkant av halvparten av norske virksomheter at de opplever det som utfordrende eller svært utfordrende å finansiere sin utvikling av klimavennlig energiteknologi, forteller Astrid Kristoffersen.  

– Vi trenger en klar og tydelig strategi fra politisk hold. Vi har en sterk internasjonal leverandørindustri i Norge som er vant til å jobbe med prosjektspesifikke løsninger og til å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Utfordringene vi står ovenfor kan ikke løses ved å kopiere tidligere suksess. 

Det pekes også på at det er behov for koordinering av ny infrastruktur. Manglende tilpasning av regulatorisk rammeverk er også en stor barriere. De «langsiktige og konkrete politiske målsetninger» er et behov for å få fart på utviklingen av alternativ energi, sier Energi 21-rapporten.   

Samles for å peke ut en ny retning 

 – De skarpeste hodene som evner å sette dette sammen i et nytt perspektiv, de som klarer å se de komplekse sammenhengene mellom teknologi, prosesser, politikk og miljø og kan peke ut denne nye veien, må samles for å peke ut en ny retning. Heldigvis har vi flere klynger og samarbeid mellom bedrifter som ser disse behovene, sier hun og legger til:  

– Endringsledelse handler blant annet om tydelig dirigering fra toppen. Vi trenger tydelig styring mot et definert mål, og vi trenger politikere som tar rollen. Sammen med leverandørindustrien og energioperatørene, har vi kunnskap og evne til å levere på dette. Sammen blir vårt mål å bidra til et trygt og varmt Europa.