Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Innspillsmøter for SMB medlemsbedrifter

By Tone Line Paddon|Published 12 June 2019|Category: News, Ukategorisert

GI OSS DINE INNSPILL!
Energy Valley er opptatt av at våre medlemsbedrifter føler seg sett og ivaretatt når det gjelder hvordan vi som klynge best kan bidra til økt kompentanse, vekst, flere business opportunities, innovasjon og muligheter for samarbeid på tvers av både bransjer, geografi og fagmiljø. Det er viktig for oss å vite hvilke problemstillinger og teknologier ditt selskap er opptatt av, hva klyngen kan gjøre for dere og hva dere kan gjøre for klyngen. Gjennom diskusjon med andre utvalgte medlemsbedrifter fra klyngen ønsker vi dine innspill velkommen.

Våre innspillsmøter finner sted i Oslo den 18.juni og i Drammen den 26.juni.

Ønsker du å motta invitasjon til innspillsmøte? Kontakt Project Manager Emil Løvgren