Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Her får du finansiering!

KM PD System Amundsen Spirit. By KONGSBERG
By Annie Korsmo|Published 25 May 2021|Category: News

Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet har flere utlysninger, kurs og finansieringsmuligheter hos Fylkeskommunene som er relevant for Energy Valley medlemmer. 

Utlysninger Pilot-T og Pilot-E 

Det ligger nå ute informasjon om årets utlysninger innenfor Pilot-T; smarte mobilitetsløsninger, og Pilot-E; utslippsfri nærskipsfart, hydrogen og energisystemer. Begge ordningene gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova. Vi oppfordrer medlemmer til å utnytte disse ordningene.

PILOT-T: Nye mobilitetsløsninger

PILOT-E lyser ut tre temaer for 2021

 

Innovasjonstilskudd til bedrifter 
Dette er ekstraordinære virkemidler i forbindelse med Covid-19. Bedrifter som har vekstambisjoner og eksportmuligheter gir ekstra muligheter i 2021.

 Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

 

Digitalt kurs om forretningsmodeller

Innovasjon Norges holder digitalt kurs om forretningsmodellering, basert på Osterwalder-modellen: Les mer og meld deg på her!

 

EU finansiering 

  • EIC Accelerator er nå åpen for søknader. Fase 1 søknader har løpende søknadsfrist gjennom året, mens neste fase 2 frist er satt til 16. juni 2021. Ta kontakt med EU rådgiver i Energy Valley, Maja Busch Sevaldsen for å vite mer. 
  • Norge har besluttet å delta i flere EU program, deriblant for første gang i COSME som er et program for økt konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter. Det er tiltenkt svært tette synergier mellom COSME og en rekke andre EU-program i perioden 2021-2027, og særlig Horisont Europa. Les mer her