Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Innovasjonsrammen 2019

By Emil Løvgren|Published 12 March 2019|Category: News

Energy Valley etterlyser nye samarbeidsprosjekter i klyngen.

Innovasjonsrammen fra klyngeprogrammet skal stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter. Støtte fra Innovasjonsrammen på inntil kr. 300 000,- skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Vi ber alle interesserte om å sende en kort beskrivelse av prosjektidé i henhold til Innovasjonsrammens mal for prosjektbeskrivelse innen 12. april. Administrasjonen i Energy Valley vil deretter prioritere innkomne forslag og sende søknad på vegne av 2-4 samarbeidsprosjekter til Innovasjonsrammen via klyngeprogrammet.

Innkomne prosjekter vil prioriteres etter

  1. Prosjektets forankring i Energy Valley’s fire strategiske fokusområder
  2. Prosjektets nyhetsverdi/innovasjonsgrad
  3. Bærekraft
  4. Gjennomføringsevne

Har du en idé til et prosjekt, ta kontakt med Emil Løvgren i god tid innen 12. april.