Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Her kan du søke forprosjektstøtte til hydrogen i maritim transport

By Linea Bancel|Published 24 June 2021|Category: News

Prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport kan nå få støtte fra Enova. Forprosjektstøtten skal bidra til å etablere knutepunkter for hydrogenproduksjon langs kysten. 

– Jeg håper forprosjektstøtten vil bidra til å utvikle og modne mange gode prosjekter som kan bidra til å sette fart på den nødvendige utviklingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Støtten retter seg primært mot salg av hydrogen til markedet i maritim sektor. Forprosjektstøtten skal bidra til å modne knutepunktprosjekter som ved realisering gir kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar kraft. Hydrogenet skal gjøres offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men kan gjerne tilrettelegges for flerbruk med andre sektorer, skriver Enova på sine sider. Støtten skal også bidra til bedre samhandling mellom aktører i verdikjeden.