Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

SMB Hackathon: Fornybar energi til havs

By Emil Løvgren|Published 26 November 2019|Category: News

Norsk Industri har mobilisert til innsats for å definere strategi og handlingsplaner for verdiskaping og norske jobber tilknyttet satsingen på fornybar energi til havs. Sammen med NORWEP, Energy Valley og GCE Node inviterte Norsk Industri til et “SMB Hackathon” på Majorstua 21. november.

I motsetning til offshore vind workshopen Energy Valley arrangerte for et par uker siden med Equinor som problemeier, var fokus denne gang på å få fram SMBenes perspektiver og problemstillinger.

Mange større bedrifter er allerede igang med prosjekter og aktiviteter inn mot offshore vind, og flere av de mindre bedriftene i Norsk Industri har etterspurt mer kunnskap om hvordan de kan finne sine innganger i mulighetene som åpner seg. Norsk Industri har derfor etablert et eget arbeidsutvalg for fornybar energi til havs bestående av representanter fra ABB, Aker Solutions, GCE Node, Karsten Moholt, Kongsberg Maritime, Norsk Industri, Siemens og TechnipFMC. Arbeidsutvalgets oppgave er å ta tak i utfordringene med å identifisere hva som skal til for å skape industriell vekst og norske arbeidsplasser i tilknytning til fornybar energiproduksjon til havs.

Som et første skritt i å identifisere mulighetene for industriell vekst ønsket arbeidsutvalget innspill fra de mindre bedriftene gjennom et eget SMB Hackathon. I et hackathon møtes deltagerne for å jobbe fram løsninger på konkrete problemstillinger. I dette tilfellet var problemstillingen definert av arbeidsutvalget som:

“Hvordan sikre lokal forretningsutvikling for norske SMBer, innen:

  1. Tilvirkning og produksjon
  2. Sammenstilling og installasjon
  3. Service og etter-marked

Sammen med gode fasilitatorer fra Aker Solutions taklet deltagerne problemstillingene gjennom idèmyldring og styrt gruppearbeid. Idèmyldringen ble nyttig både for bedriftene og for arbeidsutvalget. De beste ideene ble samlet på «Concept Canvas» og presentert i plenum. I «dommerpanelet» satt både bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & gass, direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri og Knut Erik Steen fra Norwep.

Det kom gode ideer og «call for actions», og leveransene ble levert til Arbeidsutvalget for videre prosessering.

Sitater fra deltagerne:

  • «Dette er det mest nyttige arrangementet jeg har vært på de siste årene»
  • «Jeg har truffet mange interessante bedrifter som vi kan samarbeide med i fremtiden»
  • «Godt opplegg for Hackathon. Prosessen virker»

Arbeidsutvalget vil fortsette å jobbe tett med medlemsmassen og andre interessenter og komme frem til gode anbefalinger til strategi og handlingsplan før jul.

Arbeidet med strategien skal presenteres på Industri Futurum 22.-23. januar. Se programmet for Industri Futurum her