• Introduksjon av Horisont Europa
  • Velkommen ved Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet og Håkon Haugli, Innovasjon Norge
  • Gjennomgang av mulighetene i tematisk klynge 4, digitalisering, næringsliv og romvirksomhet ved Karin Totland, Ivonne Herrera, Forskningsrådet, Øystein Helleren, Norsk romsenter
  • Veien videre

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa.