Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

EUs taksonomi som et endringsverktøy

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 12/04/2021
09:00 - 10:30

Categories No Categories


EUs taksonomi ble lansert i 2020 og er sentral i gjennomføringen av EUs Green Deal. Den er også en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, og kan beskrives som et klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter. Taksonomien vil endre hvordan man definerer bærekraft, og vil ha stor innvirkning på de ulike aktivitetene norske bedrifter utfører.

I den forbindelse har Sintef, Energy Valley, Solenergiklyngen, GCE Ocean Technology og GCE Node i samarbeid med Nysnø klimainvesteringer satt sammen et webinar som skal gå nærmere inn på dette.

Meld deg på her!

Webinaret vil foregå digitalt på Teams. Påmeldingsfrist: fredag 9. april kl. 09

Program

 • Velkommen og om oss 
  • Bård Watne Tveiten, Markedsdirektør SINTEF Ocean og leder av konsernsatsning EU i SINTEF
 • Hva er EUs taksonomi for bærekraft og hvordan vil det påvirke bedrifter og næringsliv?
  • Paal Frisvold, EU rådgiver Brusselkontore, SINTEF
 • Hvorfor er SINTEF opptatt av taksonomien og hvordan berører det oss?
  • Lene Lad Johansen, Senior forretningsutvikler EU SINTEF Manufacturing og NCE Manufacturing
 • Hvordan bruke taksonomien som et verktøy for å vurdere bærekraftige investeringer
  • Lene Elisabeth Hodge, Bærekraftansvarlig Nysnø 
 • Diskusjon: Hva betyr dette for norsk næringsliv? Hvordan kan forskning og innovasjon bidra?

Kontakt

Maja Busch Sevaldsen, EU Advisor

maja.sevaldsen@energyvalley.com

+47 994 83 973