Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Energy Valley Årsmøte 2023

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 27/04/2023
10:00 - 12:00

Categories


Kjære medlemmer i Energy Valley,Det varsles herved om ordinært årsmøte i Energy Valley.Årsmøtet vil bli avholdt via møteplattformen Microsoft Teams, hvor registrerte deltakere vil få tilsendt invitasjonslink 1 uke før møtet. PåmeldingMedlemsbedrifter som ønsker å delta på årsmøtet, bes melde seg på innen 19 april. Påmelding skjer via link. Saksliste
Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet sendes Energy Valley senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Saksdokumenter årsmøte 2023
FullmaktEn ansatt eller ett styremedlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt. 

 

Påmelding og innmelding av saker!