Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

EU’s krisepakke

By Annie Korsmo|Published 04 June 2020|Category: News

Pakken, som ble lansert av Europakommisjonen 27. mai legger opp til å bruke 750 milliarder euro på gjenreisning av den europeiske økonomien etter Corona-krisen. 500 milliarder av dette er øremerket tilskudd, mens de resterende 250 milliardene skal gis som lån.

Next-Generation EU

EU har også foreslått endringer i langtidsbudsjettet (Multiannual Financial Framework) for 2021-2027, som er tett knyttet til gjenreisningsplanen. De oppretter et nytt fond under navnet Next-Generation EU, som skal kanalisere penger gjennom de allerede eksisterende EU-programmene, som Horisont Europa. Disse midlene vil være tett knyttet opp mot European Green Deal, hvor fornybare energiprosjekter innen vind, sol og grønn hydrogen står sentralt.

Det har også blitt satt av rundt 150 milliarder euro til det som kalles Strategic Investment Facility, hvor hovedmålet er å investere i teknologier som forventes å bli avgjørende for den grønne omstillingen i Europa. Det betyr store muligheter for aktører innen områder som energilagring, utslippsfri hydrogen, batterier, karbonfangst- og lagring og energiinfrastruktur.

Hva betyr dette for Energy Valleys medlemmer

Tilskuddsdelen av EUs krisepakke, som knyttes til Green Deal og kanaliseres gjennom EU-programmer som Horisont Europa vil kunne komme Energy Valleys medlemmer til gode. Viktige felt som batteriteknologi, hydrogen, CCS og nullutslippsfartøy er områder hvor norske aktører har gjort seg bemerket i europeisk sammenheng, og vil kunne fortsette å hevde seg også fremover. Ta kontakt med EU-rådgiver i klyngen, Maja Busch Sevaldsen for å høre mer om hvilke finansieringsmuligheter i EU som finnes for din bedrift.

Lånedelen av redningspakken er det mer tvil om vil bli tilgjengelige for norske aktører. Mest sannsynlig vil denne delen gå til medlemslandene, hvor de hardest rammede økonomiene, som Italia og Spania, mottar mest.

Les mer om EUs krisepakke etter Corona her.