Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

EU lanserer hydrogenuke 23-27 november

By Annie Korsmo|Published 16 October 2020|Category: EU, News

Europakommisjonen lanserer den første hydrogenuka i EU regi 23-27 november 2020, i samarbeid med partnerskapet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Arrangementet er heldigitalt og åpent for alle.

Det legges opp til en tredelt uke for å nå aktører både fra offentlig sektor, industri og forskningssektoren. Første del fra 23-24 november er i regi av FCH JU, og tar for seg de over hundre pågående prosjektene finansiert gjennom programmet. Tema som skal diskuteres inkluderer:

  • Oppskalering av elektrolysører
  • Hydrogen i transportsektoren
  • Sektorintegrasjon
  • Hydrogen i energinettet
  • Markedsopptak og standardisering

Del to som finner sted 25 november har fått navnet PrioritHy. Her skal beste praksis diskuteres, i tillegg til hvordan man best kan bygge opp en solid hydrogenøkonomi i Europa.

Tredje og siste del av uka, altså 26-27 november er det European Hydrogen Forum som er i fokus. Visepresident i Europakommisjonen med ansvar for the European Green Deal, Frans Timmermans deltar, i tillegg til en rekke andre aktører fra hydrogensektoren i Europa. Målet med de siste to dagene er å kickstarte EUs hydrogenindustri for å oppnå klimamålene. Diskusjonene vil handle om markedsmuligheter for hydrogenteknologier gjennom hele verdikjeden og hvordan grønt hydrogen kan bli nøkkelen til å oppnå EUs energitransformasjon. Siste dag av  hydrogenuka er satt av til presentasjoner fra industrien for å vise frem de mest innovative hydrogenprosjektene, og pitche de til et bredt publikum. Det vil også bli mulighet for å matche med prosjektpartnere fra hele Europa.

Les mer om hydrogenuka her eller ta kontakt med EU-rådgiver i klyngen, maja.sevaldsen@energyvalley.com for mer informasjon.