Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Et inspirerende miljø!

By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 24 March 2021|Category: News

Det virker kanskje ikke slik akkurat nå, men snart skal vi ut av hjemmekontorene og henge med kollegene rundt kaffemaskina igjen. Energy Valley og oppstartsbedriftene i innovasjonsplattformen Energy Invented rakk akkurat å flytte inn i nyelokaler før nedstengningen. Flere er på vei inn.

Katrine K. Ryengen og ZEG Power har vært leietakere og tilknyttet Energy Invented siden oppstarten i 2016.

 -Å være en del av det fysiske miljøet og nettverket av oppstarts- og vekstselskaper i Energy Invented, har vært og er av betydelig verdi for ZEG, sier COO, Kathrine K. Ryengen. Selskapet er inne i en ny fase, etter å ha ansatt ny CEO, Arild Selvig og hentet 130 millioner kroner i investeringskapital. ZEG Power produserer hydrogen og/eller elektrisk kraft fra naturgass med integrert CO₂-fangst.

Etter oppstarten for Energy Invented i 2019, har antallet selskap økt og behovet for mer plass, førte til innflyttingen i det som tidligere var Aker Solution og Kværners lokaler i Snarøyveien 20. Her er det utsikt som gir inspirasjon, sosial sone med kaffemaskin og muligheter til å treffe nye mennesker, eller ta pause med kolleger. Lokalet rommer også møterom for alle formål og kontorplasser.  

 

Sosial sone. Her kan du ha kick-off, eller møtes over kaffemaskinen mellom arbeidsøktene. Små båser gjør det hyggelig å møtes her til lunsj.

Energy Invented er både et fysisk arbeidsmiljø og en innovasjonsplattformVåren 2021 skal det rulles ut flere tjenester for deltakere i programmet. Både de som er lokalisert i Snarøyveien og selskaper som har adresse i andre deler av Energy Valley, som omfatter Telemark, Vestfold, Viken og Oslo-regionen. 

Blant tjenestene det jobbes med er tjenester knyttet til kapitalstrategi, juridiske tjenester, rådgiving knyttet til styresammensetting, kundeorientert strategiarbeid, kompetansehevende tiltak for styrer, økonomi- og regnskapstjenester og kommunikasjon, markedsføring og investor pitching 

Lokalene har nydelig utsikt og terrasse mot sjøen.

Det betyr mye for oss at dette er et miljø av andre selskaper innenfor energiteknologi. Det gjør det til et naturlig og mer seriøst miljø for oss å ha møter med kunder og potensielle partnere i, enn dersom vi hadde valgt et miljø av alle typer selskaper, sier daglig leder Magnus Kjepso Halvorsen i Hyndla.  

Hyndla er et to år gammelt selskap som leverer aluminium overføringstårn med lavere CO2-fotavtrykk og løsninger for vindkraft. De ansatte bor spredt over hele landet i Hardanger, Sandnes og i Asker. Av den grunn har de valgt å ha kontorplasser og møtelokaler tilgjengelig på Fornebu. Kathrine K. Ryengen i ZEG ser flere gode grunner til å leie lokaler i en oppstartsfase:  

For Hyndla og Magnus Kjepso Halvorsen var det viktig å ha kontor- og møtelokaler sammen med andre oppstartsbedrifter som også driver med energi.

-Et selskap i oppstart- og skaleringsfasen må konsentrere seg om trenger forretningsmessige aktiviteter for å nå kritiske mål for overlevelse og videre utvikling. Å slippe å bruke tid på aktiviteter av mer praktisk art, og heller være en del av et inspirerende kontormiljø der alle praktiske fasiliteter er på plass, er defor  en viktig komponent for å nå målene sine. Vi setter stor pris på den entusiasmen og støtte Energy Invented har vist oss hele veien, sier Ryengen i ZEG.  

I år fullfører Hyndla et mastprosjekt i Trysil, der fundamentene er på plass og mastene er i ferd med å bli satt opp. Tilpasningene de gjør til terrenget skjer ved bruk av digital tvilling. De håper at dette prosjektet skal lede til flere oppdrag. Og kanskje kan det å være en del av Energy Invented også by på nye forretningsmuligheter. 

-Som del av et miljø med andre aktører i samme bransje, kan det oppstå muligheter vi ikke har tenkt på. Det er også en grunn til å være en del av Energy Invented, selv om vi ikke har en målrettet strategi om at det kan bli utfallet, sier Halvorsen. 

Katrine Vetlesen, som leder arbeidet med Energy Invented, er opptatt av det å være samlokalisert med selskaper innenfor samme industri, eller tilhørende teknologier i seg selv bidrar til innovasjon.  

-Vi har sett at folk har møttes i våre lokaler og fått nye ideer til helt nye selskaper, som nå også flytter inn hos oss. Andre har jobbet på hverandres prosjekter, fordi de har kompetanse som er relevant for hverandre. Og vi har også sett at det vokser fram store prosjekter i samarbeid mellom etablerte teknologibedrifter og små- og mellomstore bedrifter, som har fått offentlig finansiering til teknologiutvikling og kan bli gjennombruddsteknologier for fremtiden. Når vi nå får et enda større miljø, tror jeg vi kommer til å se enda mer av dette. Vi har fortsatt noen ledige plasser til leie og det er bare å ta kontakt 

KONTAKT:  

Katrine Vetlesen 

VICE PRESIDENT, ENERGY INNOVATION & PROGRAMS 

e-mail: katrine.vetlesen@energyvalley.com
Ph: +47 920 17 945