Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Energy:Connected går for annethvert år

By Annie Korsmo|Published 31 January 2020|Category: News

Energikonferansen Energy:connected på Fornebu vil arrangeres annethvert år fremover, i stedet for årlig. – Energy:connected er rett og slett blitt for stor til å være så liten, sier daglig leder Preben Strøm i Energy Valley.

Den populære energikonferansen og utstillingen, Energy:connected, som frem til nå har vært et årlig samlingssted på Fornebu for aktører fra hele verden, vil fremover avholdes annethvert år. Samtidig styrkes tilstedeværelsen under ONS i Stavanger og OTC i Houston. Energy.connected, også kjent som Subsea Valley Conference, SSV-konferansen eller bare «messa», vil bli arrangert neste gang i 2021.

– Kjært barn har mange navn, og konferansen og utstillingen på Fornebu har vært en kjempesuksess fra den spede oppstart for mange år siden. Samtidig er det et ressurskrevende arrangement å holde i for en liten organisasjon. For å opprettholde den kvaliteten vi er så kjent for og stolte av, ønsker vi derfor å ta ned frekvensen på Energy.connected, slik at den nå avholdes annethvert år. Det vil gi en enda bedre opplevelse for publikum, utstillere og foredragsholdere, sier daglig leder Preben Strøm i Energy Valley.

Energy:connected ble sist arrangert i april i 2019, og er et samlingssted for beslutningstakere, ingeniører,
teknologer og eksperter fra den globale energi- og teknologiindustrien, med et omfattende faglig program og stort utstillingsområde. Konferansen har vokst fra 250 til 2.500 delegater på få år, og regnes i dag som en av de ledende energikonferansene i Norge og Europa.

Steven Foss og Jan Fredrik Carlsen, CEO`s i henholdsvis Fosstech og Optime Subsea, begge mangeårige medlemmer i Energy Valley og årlige utstillere på Energy:connected, er positiv til omleggingen. – Energy:connected er på kort tid blitt en anerkjent og viktig møteplass for industrien, og det er viktig for oss å være til stede på en slik arena. Samtidig er det veldig ressurskrevende for oss som selskap å skulle være tilstede både på Energy:connected, OTC og ONS som ligger så tett opptil hverandre. Dette blir nå betydelig lettere, sier Foss og Carlsen.

Strøm forteller at svært mange av medlemsbedriftene i Energy Valley og andre samarbeidspartnere, også deltar på ONS i Stavanger annethvert år. ONS arrangeres i 2020, og Energy Valley vil fra og med i år styrke sin tilstedeværelse under arrangementet i Stavanger. Årets stand i Stavanger vil være rekordstor, med flere arrangementer for og med industrien og politiske miljøer. – Vi skal ha med oss 25 av medlemmene våre til ONS som utstillere på vår stand, i tillegg til at svært mange av våre større medlemmer har egne stands, sier Strøm. Han mener at Energy Valley med dette bedre tilpasser seg medlemmenes behov.

– Et annet viktig aspekt er at Energy Valley vokst til å bli den nest største representerte region fra Norge til The Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, sier Strøm.
OTC er verdens største møteplass for energibransjen som arrangeres årlig i mai måned.

– Vi skal fortsatt levere på vårt mandat og oppdrag som en nasjonal klynge for energiteknologi ved å være til stede med våre medlemmer på sentrale arrangement i inn- og utland, avslutter Strøm.

For mer informasjon, kontakt:
Preben Strøm, daglig leder Energy Valley: preben.strom@energyvalley.com, 911 75 866