Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Kapabilitetsmatrise

De tre industriklyngene Solenergiklyngen, NCE Smart Energy Markets og Energy Valley har sammen med UIO, BI og IFE inngått en samarbeidsavtale (MoU) hvor ambisjonen er å bidra til at Oslo-regionen skal bli en global energihovedstad. For å konkretisere denne avtalen og gjøre det lettere for aktørene å utnytte hverandres kapasiteter og ulike spisskompetanser gjennomfører vi en bred kompetansekartlegging av medlemsbedriftene i klyngen.

Kompetansekartlegging av medlemsbedriftene i klyngen vil gi innsikt i hvilken spisskompetanse de ulike bedriftene sitter på og hvilke fagområder og problemstillinger de fokuserer på. Dette er nyttig informasjon for å sette riktige fagmiljøer i kontakt med hverandre og for å etablere samarbeidsprosjekter blant medlemsbedrifter som jobber med overlappende problemstillinger. Fokuset vårt er både å kartlegge hvilken kompetanse og konkurransefortrinn bedriftene har i dagens markeder og å kartlegge hvilke kompetansebehov de har for å forbli konkurransedyktige i framtiden, eller for å gå inn i nye markeder.

Kompetansekartleggingen gjennomføres i samarbeid med både UIO og USN og består av en innledende spørreundersøkelse til alle medlemmene i klyngen etterfulgt av dybdeintervjuer med utvalgte bedrifter. Dybdeintervjuene skal utføres sammen med mastergradsstudenter fra UIO, senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Resultatene av kompetansekartleggingen vil være svært verdifull for arbeidet vi gjør i klyngene for å knytte kompetansemiljøer sammen og spisse våre aktiviteter for å dekke konkrete behov. I tillegg vil resultatene være relevante for universitetene til utvikling av nye kurs og etterutdanningstilbud.

Kontakt Project Manager Emil Løvgren for mer informasjon; emil.lovgren@energyvalley.com