Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Energy Valley henter ny EU-rådgiver

By Annie Korsmo|Published 11 February 2020|Category: News

Energy Valley og Solenergiklyngen ansetter Maja Busch Sevaldsen som ny EU-rådgiver.

Sevaldsen kommer fra stillingen som fungerende fagdirektør ved Stavangerregionens Europakontor i Brussel.
– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Energy Valleys og Solenergiklyngens medlemsbedrifter, og til å samarbeide med en fremoverlent og innovativ bransje som har en helt sentral rolle i energitransformasjonen, sier Sevaldsen som har bodd og jobbet i Brussel de siste 3,5 årene for henholdsvis Nord-Norges Europakontor og Stavangerregionens Europakontor.

Energy Valley (tidligere Subsea Valley) er Norges største næringsklynge og nasjonalt ekspertisesenter for energiteknologi. Klyngen leverer betydelige samfunnsbidrag i form av verdiskaping, skatteinntekter og arbeidsplasser. Medlemmene består av verdensledende energiselskaper, utdannings- og forskningsinstitutter og offentlige institusjoner.

Maja Busch Sevaldsen skal jobbe med klyngenes medlemmer i EU-relaterte tema.

– Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon er under utarbeidelse, og skal etter planen være i gang neste år. Her ligger det store muligheter for norske aktører, og jeg ser frem til å bistå Energy Valley og Solenergiklyngens medlemmer med å posisjonere seg best mulig til utlysningene åpnes i 2021, sier Sevaldsen, opprinnelig fra Bindal kommune i Nordland. Hun har en mastergrad i Europastudier fra NTNU i Trondheim, og har underveis i utdanningen også studert ved både Newcastle University og University of Portsmouth i England.

Sevaldsen begynner i den nye jobben 4. mai.

– Nå skal jeg først og fremst bli kjent med medlemmene, hvem de er og hvilke ambisjoner de har. Så ligger det en del utfordringer knyttet til å posisjonere både Energy Valley og Solenergiklyngen slik at vi er klare til å konkurrere med resten av Europa om finansiering av de mest innovative og beste prosjektene, sier hun.

Daglig leder Preben Strøm i Energy Valley ser frem til å få Sevaldsen med på laget.

– Vi er glade for å få Maja Busch Sevaldsen til oss. Hun har en imponerende bakgrunn og sitter med en kompetanse og erfaring som vil komme medlemsbedriftene i klyngen til gode. Det er mye som skjer på EU-plan når det kommer til forskning og innovasjon innen energifeltet, så det er viktig at vi har de beste folkene som kan gi gode råd, sier Strøm.

For mer informasjon, kontakt:
Maja Busch Sevaldsen; + 32 476 944 467
Preben Strøm, daglig leder Energy Valley: preben.strom@energyvalley.com, 911 75 866

Energy Valley:

Energy Valley (tidligere Subsea Valley) er verdens største næringsklynge for kunnskap og teknologi i energisektoren, lokalisert på Fornebu utenfor Oslo. Energy Valley former fremtidens energisektor som en sentral del av Norges nye fastlandsindustri, basert på kunnskap og teknologi. Klyngen leverer betydelige samfunnsbidrag i form av verdiskaping, skatteinntekter og arbeidsplasser. Medlemmene består av verdensledende energiselskaper, utdannings- og forskningsinstitutter og offentlige institusjoner.

 Solenergiklyngen:

Solenergiklyngen består av 100 partnere som jobber innenfor verdikjeden sol og energisystemer. Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergiløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem for innovasjon og kommersialisering. Hovedmålet er å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse.