Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Energy Valley får europeisk «gullstempel»

By Hedda Bull-Hansen|Published 03 October 2018|Category: News

Som én av kun fem klynger i Norge er Energy Valley nå sertifisert i henhold til EUs høyeste kvalitetsstandard for klynger. Det skjer under ett år etter at klyngen fikk status som norsk ekspertise-senter i energiteknologi. «Dette gjør oss til en mer attraktiv samarbeidspartner, også internasjonalt», sier Preben Strøm, daglig leder i Energy Valley.

Den formelle tittelen på sertifiseringen er «Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD», men refereres gjerne til som «GOLD Label». Kort forklart innebærer det en kvalitetsstempling av hvordan klyngen drives med tanke på struktur, ledelse, finansiering, strategi, mål og tjenester. Det er det «europeiske sekretariatet for klyngeanalyse» (ESCA) som administrerer sertifiseringen med mandat fra EU-kommisjonen.

«Det kan sammenlignes med en ISO-sertifisering som er spesialtilpasset klynger og deres virksomhet», forklarer Preben Strøm. «GOLD Label er en garanti for at vi driver profesjonelt og i henhold til en klar strategi, til det beste for våre medlemmer og samarbeidspartnere».

For under ett år siden ble Energy Valley gitt en annen kvalitetsutmerkelse: I oktober i fjor tildelte Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet Energy Valley status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i energiteknologi.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, er imponert og stolt av Energy Valley som har nådd helt til topps i henhold til Europeiske standarder, mindre enn ett år etter at klyngen oppnådde NCE-status.

«Klynger som sertifiserer seg i henhold til den europeiske ordningen holder høyt internasjonalt nivå når det gjelder drift og utvikling av klyngen. En gull-sertifisering betyr at Energy Valley-klyngen allerede kan vise til utmerket klyngeledelse, og har svært gode forutsetninger for arbeidet videre med å sikre kontinuerlig forbedring av strukturer og rutiner for verdiskapning», sier Krohn Traaseth.

GOLD Label-sertifisering gjør også Energy Valley til en mer ettertraktet samarbeidspartner internasjonalt og sammenfaller dermed med klyngens økte satsning på europeiske prosjekter.

«Energiutfordringene er globale og industrien er internasjonal. Da er det viktig at også vi er godt rustet til å jobbe på tvers av grenser når det er hensiktsmessig», sier Preben Strøm.

Klynger som ønsker EU-sertifisering blir målt på 31 indikatorer. Klyngen må møte et minimumskrav til kvalitet på hvert enkelt kriterium. For å få sertifisering gull, må klyngen oppnå 80 prosent av en mulig score på 100. Energy Vally fikk 93 prosent.

«Vi er så klart kjempefornøyde med en så solid score. Samtidig så skal vi arbeide systematisk for å bli enda bedre på de områdene der ESCA peker på at det er mulig. Vår jobb er å hjelpe våre medlemmer å tilpasse seg, dra nytte av og bidra til en energibransje i rask endring. Da har vi ikke tid til å ta noen hvileskjær», sier Preben Strøm.

Mer informasjon om EUs satsning på klynger og ESCA finnes her.

Last ned pressemelding på norsk.

Download press release in English.