Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– Det aller viktigste er å styrke det som er i gang og fungerer

Illustrasjonsbilde fra Morrow Batteries i Arendal. (Foto: Jon Anders Skau/Morrow Batteries)
By Linea Bancel|Published 08 February 2022|Category: News

Regjeringens batteristrategi er rett rundt hjørnet, og på Energy Valleys konferanse,  Energy:Connected, samles representanter fra hele verdikjeden i mai. 

– Det er grunnleggende positivt at regjeringen nå legger fram en batteristrategi for å stadfeste nasjonale mål, beskrive virkemidler og passe på at vi ikke har dårligere konkurransevilkår enn andre land, sier bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri Hans Petter Rebo. På Energy:Connected 19 mai, skal Rebo snakke om behovet for kompetanse i batteriindustrien.

Milliardstøtte

For å få batteriindustrien på beina før 2030 lover næringsminister Jan Christian Vestre risikoavlastning og støtteordninger i milliardklassen.

– For å få opp en hel verdikjede skal det investeres mange milliarder. Jeg har hele tiden sagt at vi skal mobilisere privat kapital, men vi har dårlig tid og det er et globalt kappløp, så vi må også bidra med fellesskapets muskler til både starthjelp og risikoavlastning. Vi ser for oss en betydelig større innsats enn det som har vært til nå, sier Jan Christian Vestre til DN.

Hans Petter Rebo, bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri mener at å bygge kompetanse er vesentlig for at batteriindustrien kan vinne globalt. Den 19.mai møtes industrien på scenen under Energy:Connected for å diskutere den nasjonale batteristrategien.

Norges nye industrieventyr

Batteriproduksjon er en av seks grønne industrier regjeringen mener Norge må stable på beina før 2030. Jan Christian Vestre ønsker at  batteriindustrien skal bli Norges nye industrieventyr. Hvis dette skjer kan tusenvis av arbeidstagere jobbe i en verdikjede departementet mener kan omsette for 90 milliarder kroner i året.

Hans Petter Rebo, Bransjesjef for Elektro og Energi, Norsk Industri.

Kompetansen må opp 

Kompetanse er en svært viktig del for å få etablert industrien både nasjonalt og globalt. I slutten av oktober 2021 presenterte Norsk Industri første fase av BattKOMP-prosjektet, et prosjekt som har kartlagt og analysert kompetansebehov for en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Fagskolene mangler kompetanse innen nesten alle fagområder som er viktige for batteri-industrien i Norge.

– Veldig mange land og regioner ser stort behovet for batterier for energilagring til landtransport, maritim, nettstabilisering osv. Vi må helt enkelt gjøre det godt i global konkurranse, og kompetanse trengs for å utvikle teknologi og løsninger, forbedre drift, oppskalere, få ned kostnader, produsere bærekraftig, bidra til regional selvforsyning, sier Rebo og legger til:

– Det aller viktigste er å styrke det som er i gang og fungerer, bidra til etableringer og oppskalering hos batteriaktørene, utvikle større forskningsmiljø og huske på at vi ikke starter fra “scratch”. Norge er jo ikke med på IPCEI for batteri for eksempel. Det er positivt at regjeringen legger vekt på å få på plass industrielle partnerskapsavtaler med EU og Storbritannia. Det er et arbeid vi vil følge tett. Norge er en viktig del av den europeiske batteriverdikjeden. Selv om vi er et lite land, kan vi komplettere de europeiske behovene.

Samles på scenen for en felles batteristrategi 

Under Energy:Connected’21 vil representater fra blant annet Prosess 21, Glitre Grid, Beyonder, Morrow Batteries og Norsk Industri møtes på scenen for å diskutere den nasjonale batteristrategien.

– Mine viktigste budskap er at vi må tenke mer som et nasjonalt  landslag og at den største risikoen er å ikke kraftig trappe opp utdanning av relevante fagarbeidere, ingeniører i tråd med anbefalingene i BattKomp, sier Rebo.

Energy:Connected arrangeres 19- 20.mai på Scandic Fornebu.