Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Bygger nytt økosystem innen 3D-printing

CEO Bruno Maffei (Korall Engineering) pitcher på Demo Day. Korall Engineering var ett av åtte selskaper som deltok på årets Equinor & Techstars akseleratorprogram. Foto: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 24 June 2022|Category: News

Equinor & Techstars sitt akselerasjonsprogram har vært kickstarten for de tre 3D-printingoppstarterne Korall Engineering, Fieldmade (Fieldnode) og F3nice.

Selskapene samarbeider og er en del av et nytt økosystem som holder på å bygges opp innenfor Additive Manufacturing (3D print) og digitalt lager.   

– Energioperatører som Equinor ønsker å 3D-printe reservedeler etter behov for å redusere ineffektivitet. Vi i Korall tar oss av optimalisering og digitalisering av delene, mens Fieldnode lagrer dem digitalt, kobler sammen alle interessenter, og effektiviserer prosessen. Det er en ny verdikjede, sier CEO i Korall Engineering Bruno Maffei til Energy Valley.

Fieldnode har utspring fra Fieldmade, og er et software selskap. Gjennom deres plattform Fieldnode Digital Inventory skal aktørene kobles sammen, og kombinere oversikt over alle digitale deler tilgjengelig med «on-demand» produksjon av delene når behovet oppstår, nær sluttbruker.

CEO for Korall Engineering Bruno Maffei pitcher på Energy Connected. Foto: Linea Bancel

Fieldmade er en del av innovasjonsplattformen Energy Invented, og deltok i Techstars og Equinors akselerasjonsprogram i 2020. 

– Både Fieldmade/Fieldnode og Korall passer perfekt inn det nye økosystemet vi holder på å bygge opp innenfor Additive Manufacturing (3D print) og Digitalt lager, sier Brede Lærum, leder av senter for 3D printing (Additive Manufacturing Centre of Excellence). Lærum har vært mentor for alle tre selskapene på akseleratorprogrammet.

Inngått intensjonsavtale med Equinor

3D-printing og digitalt lager er viktige elementer i omstillingen av forsyningskjeden til et digitalt forsyningsnettverk, skriver Equinor i en pressemelding. Korall Engineering benytter kunstig intelligens til å utforme komponenter som skal brukes i små-skala produksjon, og har også utviklet en løsning for distribuering av design-automasjon.

Korall Engineering har inngått en intensjonsavtale med Equinor. Dette er et av resultatene av årets Equinor og Techstars akselerasjonsprogram.

Equinor & Techstars klassen 2022 (Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– I tillegg til intensjonsavtalen skal vi samarbeide tett med Equinor på flere spennende nye prosjekter. Vi fikk mye drahjelp, spesielt når det gjelder potensielle investeringer, og potensielle nye piloter både i energi- og maritime næringer, sier Muffei.

– Korall Engineering er et heldigitalt selskap som er spesialister på design for 3D print og bruker kunstig intelligens (AI) for å optimalisere design basert på mulighetene som ligger i Additive Manufacturing. Dette betyr muligheter for komponenter med mye bedre funksjonalitet enn man har sett tidligere, sier Lærum.

Samarbeider med Techstars-alumner

Fieldmade og f3nice har begge deltatt på akselerasjonsprogrammet og har samarbeidet med Equinor i etterkant. Gjennom samarbeidet med Equinor utviklet Fieldmade et digitalt økosystem for å digitalisere alle aktører i energisektorens lagerforsyningskjede.

Mentor: Leder av senter for 3D printing Brede Lærum har vært mentor for Korall Engineering, Fieldmade og F3nice på akselerasjonsprogrammet.

Fieldmade sine mobile mikrofabrikker gjør det mulig å 3D-printe utstyrsdeler på stedet. Teknologien ble først tatt i bruk av Forsvaret, men brukes nå i hele energisektoren.  

– Samarbeidet med Fieldmade/Fieldnode har vært meget godt etter Techstars, forteller Lærum.

Equinor Ventures gikk inn med finansiering og Lærum har vært styreleder for et samarbeidsprosjekt mellom Equinor, Fieldmade, TotalEnergies og Siemens Energy for å utvikle et digitalt lager for energibransjen, som nå er blitt lansert 1. mai som Fieldnode Digital Inventory.

– Nå fortsetter samarbeidet i en ny fase, der Equinor, TotalEnergies og tre andre energiselskaper skal sikre global implementering av digitalt lager i vår bransje, basert på Fieldnode sin software plattform, sier Lærum.

Et nytt økosystem

f3nice deltok i akselerasjonsprogrammet i 2021 og har utviklet en teknologi som gjør det mulig å gjenbruke gamle eller utgåtte reservedeler av metall og omdanne dette til et pulver, som kan brukes til 3D-printing av nye komponenter. Teknologien gjør prosessen billigere og med lavere utslipp enn eksisterende teknologier. Etter akselerasjonsprogrammet signerte Equinor en intensjonsavtale for en potensiell industripilot for f3nice, som verifiserer teknologien og sørger for at den kan tas i bruk.

Korall Engineerings 3D-print. Foto: Linea Bancel

–  f3nice er en flott partner. Vi skal hjelpe søsterselskapet Valland, som er en ventilprodusent for Equinor, med å digitalisere delene med Fieldnodes digitale løsning. f3nice er en del av den samme verdikjeden vi tilhører, og med deres hjelp kan vi skape en sirkulærøkonomi, sier Maffei og legger til: 

– Gjennom Equinor & Techstars akselerasjonsprogram og under Brede Lærums ledelse skaper Equinor en mer effektiv og bærekraftig verdikjede. Fieldmade (Fieldnode), f3nice, og Korall Engineering tilhører alle dette nye spennende økosystemet. 

Innovasjon former energifremtiden

Equinor & Techstars akselerasjonsprogram ble gjennomført hos Equinor i selskapets kontor på Fornebu med åtte oppstartsselskaper fra hele verden. De siste 13 ukene har oppstartsselskapene jobbet sammen med det globale nettverket til Techstars, Capgemini og Equinor. Rundt 100 mentorer har deltatt og bidratt til oppstartsselskapenes utvikling og vekst, og ytterligere støttet med egenkapital levert av det nyetablerte venturekapitalfondet Sandwater.

– Innovasjon har vært grunnleggende for Equinor i 50 år, og nå må vi bruke samme muskel for å forme energiframtiden. Vi tror at oppstartsselskaper vil spille en viktig rolle i utviklingen av nye teknologier og nye verdikjeder for en framtid med lave karbonutslipp, sier Mary Karunakaran, leder av Equinor & Techstars energiakselerator i Equinor Ventures.

– Jeg ønsker å se at selskapene lykkes, at de vokser og setter sitt preg på den relativt nye industrien som er på vei til å vokse frem innenfor Additive Manufacturing. Vi ønsker nå å teste kompetansen og teknologien i Equinor da dette kan være viktige teknologier for Equinor, andre industrielle aktører og andre som har behov for reservedeler levert raskt, sier Lærum.

Det neste steget på veien for Korall Engineering er å skalere opp, forteller Maffei.

Vi har som mål å utvide teamet vårt og nå kapasitet for å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester og produkter.