Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Bygger datasenter med opp til 90 prosent mindre energiforbruk

Patrik Hagelin, CCO Co-Founder, Green Edge Compute, James Kallaos, forsker, SINTEF Community, og Ole Marius Moen, forsker, SINTEF Energi presenterte onsdag resultatene av Sintef Energi sin livssyklusanalyse av Green Edge Compute sitt datasenterkonsept. Foto: Linea Bancel.
By Linea Bancel|Published 21 June 2022|Category: News

Onsdag offentliggjorde Energy Valley medlem Green Edge Compute resultatene fra livssyklusanalysen forskerne ved Sintef Energi har utført ved deres nyinstallerte datasenter i Trondheim.

Det europeiske datasenter-markedet øker med 20 prosent årlig og industrien har et like høyt Co2-fotavtrykk som hele verdens flyindustri. Det er datasenter-drift og -nettverk som krever mest og Green Edge Computes konsept kan være en del av løsningen.

– Ved å bruke væskekjølt teknologi kan vi bygge datasenteret 90 prosent mindre i størrelse. Det betyr at vi kan ta i bruk datarommene som er flyttet ut til skyen, som er tett på byen og tett på fjernvarmen. Vi erstatter luftkjølingen med væskekjøling og sparer både på areal og strøm, som er kostnadsreduserende, og man kan bruke opp mot 90 prosent av energi vi forbruker i datasenteret igjen. Vi bruker energien rett og slett to ganger, sier CCO og medgrunnlegger av Green Edge Compute Patrik Hagelin.

Datasentre som kjøles ned med luftkjøling krever både mer energi og areal. Green Edge Compute bruker væskekjøling, som reduserer energiforbruket som brukes til å kjøle ned serverparken med opp til 90 prosent. Det reduserer også datasenterets totale energiforbruk med minst 40 prosent.

Væskekjøling i datasentre danner varm væske som et biprodukt. Datasentrene til Green Edge Compute er direkte koblet til det lokale fjernvarmesystemet, noe som gjør de at de kan gjennvinne energien som en bærekraftig oppvarmingsressurs i byens fjernvarmesystem.

Stort CO2-besparelsespotensiale 

– I analysen var det mye å hente på utslippsiden på fjernvarme og der har vi sett veldig gode tall. Det er et CO2-besparelsespotensiale på over 90 prosent, i forhold til det som Statkraft Varme har i dag. Her tenker jeg at potensialet er veldig bra, sier forsker i Sintef Energi Ole Marius Moen til Energy Valley.

Sintef har sammenliknet det som Statkraft varme forventer å skifte ut med spillvarme fra datasenteret, og ikke et snitt av alle energikildene de bruker i dag, forklarer Moen.

I livssyklusanalysen har Sintef sammenliknet Green Edge Compute sitt planlagte system og konsept mot to alternativ. Et norsk state-of-the art luftkjølt datasenter og et mer gjennomsnittlig europeisk datasenter.

Sintef har utarbeidet metoder og analyser for å gjennomgå hele verdikjeden i Green Edge Computes konsept. Co2- og energibesparelser fra datasenterbygg, utstyr, arealutnyttelse, energiforbruk og gjenbruk blir målt opp mot referansegrunnlag.

Green Edge Compute 
  • Bygger grønne datasentre i urbane områder
  • Bruker innovativ kjøleteknologi for optimal gjenbruk av overskuddsvarme og effektiv energiutnyttelse
  • Bruker væskekjøling i stedet for luftkjøling, som reduserer energiforbruket med opp til 90 prosent.
  • Spillvarmen gjenbrukes som bærekraftig oppvarmingsressurs i byens fjernvarmesystem.
  • Bruker mindre areal og kan plasseres i eksisterende datarom i urbane områder.
  • Oppnår en datakapasitet på 2MW på kun 100m2.

Kilde: Green Edge Compute. 

Kan utnytte spillvarmen bedre 

– I forhold til norske datasentre er det mest å hente fra utnyttelse av spillvarme. Der ser vi at det er mange som har god energieffektivitet også med luftkjølingssystem, men ved hjelp av væskekjølte system kan man løfte den spillvarmen på et enda høyere nivå, sånn at man oppnår en enda bedre effektivitet, sier Moen.

På norske datasenter så sikter Moen til økt energiutnyttelse og reduksjon av klimagasser. Graden av reduksjonen av klimagasser er avhengig hvor høy utslippsfaktor (gCO2e/kWh) det er på de energikildene som erstattes, forklarer han videre.

Sammenliknet med Europa er det mye å hente på effektivisering av datasentrene. Der er klimaet varmere og krever mer av kjøling i tillegg, forklarer han videre. I dag forsynes de fleste av verdens datasentre med strøm fra fossile kilder, som kull, gass og olje. Datasentrene krever kjøling døgnet rundt og er svært energikrevende. Det nordiske klimaet muliggjør en effektiv og naturlig kjøling og flere teknologigiganter som Facebook, Amazon og Microsoft velger å plassere sine datasentre her.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

F.V: James Kallaos, PhD, Forsker, SINTEF Community og Ole Marius Moen, Forsker, SINTEF Energi. Foto: Linea Bancel.

Flere norske datasentre har fått et større fokus på bærekraftig nedkjøling. Et av de er Green Mountain, som bruker klimaet og de naturlige forholdene rundt for nedkjøling, som blant annet fjorder og elver. Dette resulterer i “gratis” kjøling, og som bare legger til omtrent 5 % for kjølebelastningen.

På datasenteret til Green Mountain i Stavanger bruker de den tilstøtende dypvannsfjorden som kjølekilde, og bruker mindre enn 3 kW strøm for å få mer enn 1000 kW kjøling, noe som gir kundens betydelige kostnadsreduksjon samtidig som de støtter deres krav og mål for energieffektivitet. 

Første datasenter installert i Trondheim 

Det første datasenteret ble installert i midten av mai på Sluppen i Trondheim. Datasenteret er utviklet i samarbeid med Trondheim kommune, Statkraft Varme, GK og eiendomsutvikleren R. Kjeldsberg. HP og GK fullførte installasjonen. Datasenteret er koblet opp mot fjernvarmeanlegget i Statkraft sine eksisterende lokaler. Les mer om datasenteret her.

– Vi bygger i Trondheim nå, Stavanger blir neste, og så blir Oslo nummer tre. Vi har mål om at alle storbyer i Norden skal ha en grønn dataplattform, sier Hagelin og legger til:

– Vi er også nominert som en av kandidatene til å vinne Smartby prisen. Vi krysser fingrene for det!

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester.